Ouderen als oplossing: ‘Het is paybacktime’

‘Het is paybacktime.’ Met die woorden van oud-Vilans directeur Henk Nies opent dagvoorzitter Marcel Ham de bijeenkomst van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 11 januari. ‘Nies bedoelde dat positief en uitnodigend, omdat hij weet dat ouderen graag zelf willen bijdragen.’ Het gaat deze middag dan ook vooral over het wegnemen van de obstakels die ouderen hierbij in de weg zitten.

En er zijn nogal wat belemmeringen. Die zijn onder te verdelen in drie categorieën: de beeldvorming, de manier waarop de arbeidsmarkt is georganiseerd en de situatie op de woningmarkt. Marcel Ham, hoofdredacteur van Sociale Vraagstukken, schetst deze belemmeringen aan het begin van de bijeenkomst van de Werkplaatsen Sociaal Domein, waar zo’n 35 onderzoekers, zorg- en welzijnsprofessionals en gemeentelijke beleidsmakers op zijn afgekomen.

Fnuikend

Ham put voor zijn verhaal uit het jaarboek 2023 ‘Ouderen als oplossing’, waarin de obstakels vanuit verschillende kanten belicht worden. Om te beginnen met de beeldvorming. ‘Ouderen worden vaak met verkleinwoorden aangesproken. Maar benamingen als “lieverd” of “mevrouwtje” zijn echt fnuikend. Ze roepen het beeld op van mensen die broos en hardhorend zijn, en niet meer bij de tijd. Het discriminerende effect is verre van onschuldig en zelfs slecht voor de gezondheid.’

Niet wijzelf

Het schadelijke aan dit soort elderspeak is dat het in de hand werkt dat ouderen zelf ook dit negatieve beeld hebben. Niet als het over henzelf gaat, maar wel als het hun leeftijdsgenoten betreft. En dat werkt weer in de hand dat we met z’n allen het ouder worden op afstand houden. Dat blijkt ook wel tijdens deze bijeenkomst, waar meerdere mensen boven de vijftig zijn. Maar waarschijnlijk rekent geen van hen zichzelf tot de doelgroep. ‘We zíjn wel oud, maar zo voelen we ons niet’, zegt een van de deelnemers. 

Lees het gehele artikel op werkplaatsensociaaldomein.nl

Tekst: Tea Keijl