Voetbal Herinneringen (voorheen Football Memories)

Tegengaan van eenzaamheid door het ophalen van voetbalherinneringen

Samen voetbalherinneringen ophalen. Dat is de essentie van deze interventie. Tijdens terugkerende groepsbijeenkomsten ontmoeten ouderen elkaar waarbij ze onder leiding van vrijwilligers herinneringen ophalen aan het rijke voetbalverleden van hun club. Voetbal Herinneringen is (in eerste instantie) georganiseerd rondom voetbalclubs. Het uitgangspunt is steeds hetzelfde: betekenisvolle ontmoetingen tot stand brengen waarbij ouderen samen voetbalherinneringen ophalen. Voetbal brengt mensen samen, zorgt voor verbinding en schept een wij-gevoel.

Interventiebeschrijving-Voetbal-Herinneringen.pdf 606.6 KB

Aan de slag met deze interventie? Neem contact op met:

Alzheimer Nederland, Arjen Pijfers
a.pijfers@alzheimer-nederland.nl / 06 22 31 10 39
Voetbal Herinneringen

Thumbnail

Sinds 1 maart 2024 is de interventie 'Football Memories' van naam veranderd, en deze heet nu 'Voetbal Herinneringen'. In dit artikel houden we de nieuwe naam aan, maar in de interventiebeschrijving wordt nog 'Football Memories' gebruikt, aangezien dit de naam was ten tijde van de beoordeling.

Doelgroep

Voetbal Herinneringen is bedoeld voor ouderen (60+) die kampen met sociale eenzaamheid, waaronder mensen met (beginnende) dementie, die interesse in of een passie voor voetbal hebben. Voetbal Herinneringen richt zich ook op mantelzorgers die een rol spelen in de zorg voor deelnemers met dementie (of andere beperkingen).

Doel

Ouderen (60+) die kampen met sociale eenzaamheid – waaronder mensen met (beginnende) dementie – met interesse in of een passie voor voetbal hebben meer duurzame sociale contacten. Ze hebben het gevoel weer in verbinding te staan met de wereld om hen heen, wat bijdraagt aan een betekenisvol leven.

Aanpak  

Een Voetbal Herinneringen sessie duurt net zo lang als een voetbalwedstrijd (tweemaal 45 minuten). Deelnemers nemen plaats aan tafels waarop foto’s, boeken en andere memorabilia liggen uitgestald. Aan de hand hiervan halen ze onder begeleiding van vrijwilligers voetbalherinneringen op. Voor de meeste deelnemers zijn sociale interacties als deze niet meer zo vanzelfsprekend.

'Bij Voetbal Herinneringen zag ik mijn zelfverzekerde vader weer'

Ton Pulskens was een van de eerste deelnemers aan Voetbal Herinneringen in Tilburg. De inwoner uit Goirle, een rasechte Willem II fan, leed aan de ziekte van Alzheimer en overleed op 16 december 2021. Nu bijna een jaar later blikt zijn dochter Pascale van Griensven, die vaak meeging met haar vader naar de bijeenkomsten van Voetbal Herinneringen, terug op die tijd. 'Het deed hem zo goed. Bij Voetbal Herinneringen zag ik mijn zelfverzekerde vader weer.' Lees het volledige ervaringsverhaal.

Materialen 

Bij de uitvoering van Voetbal Herinneringen wordt gebruik gemaakt van memorabilia. Daarnaast is voor de uitvoerders een starterspakket beschikbaar, dat bevat:

  • Handboek
  • Implementatieplan
  • Wervingsteksten 
  • Vrijwilligerstrainingen
  • Coaching, advies en ondersteuning in de aanloopfase.

Onderzoek  

Onderzoek van Glasgow Caledonian University (2010) wees uit dat het ophalen van voetbalherinneringen in potentie kan bijdragen aan het welzijn van mensen met dementie door het vergroten van hun zelfvertrouwen, zelfexpressie, gezelligheid en plezierbeleving.

Uit een procesevaluatie (2023) bij VVV-Venlo en Willem II bleek dat deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers en de uitvoerders bij de maatschappelijke stichtingen positief zijn over de interventie. De procesevaluatie beschrijft ook succes- en faalfactoren, randvoorwaarden en verbeterpunten bij de uitvoering van Voetbal Herinneringen.

Beoordeling

Voetbal Herinneringen is in augustus 2023 door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars beoordeeld als Goed Beschreven. Het panel waardeert het grote maatschappelijke bereik van 60+ ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers, en de laagdrempeligheid in de uitvoering en deelname omdat de interventie plaatsvindt in een vertrouwde omgeving. Als sterke punten worden ook genoemd de koppeling tussen de ervaringen van ouderen en het bestrijden van sociale eenzaamheid en het faciliteren van contact tussen mantelzorgers onderling.

Foto: Toin Damen