GRIP & GLANS groepscursus

1 oktober 2017

De GRIP&GLANS groepscursus is gericht op vrouwen vanaf 50 jaar, die door leeftijdgerelateerde veranderingen en verliezen ervaren dat hun leven te weinig glans heeft. De cursus leert hen hoe zij actief hun eigen welbevinden kunnen verbeteren en meer grip op hun leven kunnen krijgen. Uit vier effectonderzoeken komt naar voren dat de interventie tot significante verbeteringen leidt in zelfmanagementvaardigheid en welbevinden.

Download de volledige methodebeschrijving

Methodebeschrijving-grip-en-glans-groepscursus.pdf 654.45 KB

Thumbnail

Doel

Deelnemers ervaren na afloop van de GRIP&GLANS groepscursus meer zelfmanagementvaardigheid (grip) en meer welbevinden (glans).

Doelgroep

De GRIP&GLANS groepscursus  is ontwikkeld voor vrouwen van ongeveer 50 jaar en ouder die te maken krijgen met (dreigend) verlies van sociale, psychische en/of fysieke hulpbronnen. Hierdoor kan een verminderd welbevinden (‘glans’) ontstaan en een verminderd vermogen om goed om te gaan met nieuwe verliezen of veranderingen (‘grip’).

Aanpak

De interventie bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Groepen bestaan uit acht tot twaalf deelnemers en worden geleid door twee getrainde G&G-docenten. Elke bijeenkomst omvat, naast informatie en uitleg, oefeningen over het werken met de GLANS-schijf-van-vijf die de kerndomeinen van welbevinden weergeeft, en het toepassen van zelfmanagementvaardigheden.

Uitvoerende organisaties

De GRIP&GLANS groepscursus kan worden uitgevoerd bij welzijnsorganisaties of andere maatschappelijke of zorgorganisaties, zoals thuiszorgorganisaties, ggz- en woonzorginstellingen. Ook kan de interventie worden uitgevoerd door vrijgevestigde welzijnsprofessionals of -coaches, die zelf een geschikte ruimte hebben of kunnen huren, bijvoorbeeld in een buurthuis.

Ontwikkelaar
GRIP&GLANS Programma UMCG/RUG, Prof. dr. Nardi Steverink (ontwikkelaar)
gripenglans@umcg.nl
 050 363 91 87
www.gripenglans.nl

Onderzoek

Naar de uitvoering van de interventie zijn reeds vele (deel)studies gedaan, waarbij is gekeken naar: 1) werving en bereik van de doelgroep, 2) uitvoerbaarheid van de interventie, 3) waardering van de interventie door doelgroep, uitvoerders en beleid en 4) factoren bij de implementatie van de interventie. Over het algemeen zijn de resultaten positief. Wel vergen enkele aspecten meer aandacht, in het bijzonder het bereik van de doelgroep.
Naar de behaalde effecten zijn tot nu toe vier studies gedaan. Uit alle studies komt naar voren dat de interventie tot significante verbeteringen leidt in zelfmanagementvaardigheid en welbevinden, met gemiddeld middelgrote effecten.

Samenvatting werkzame elementen

De volgende werkzame elementen kunnen worden onderscheiden in de GRIP&GLANS groepscursus. 

Inhoudelijke elementen:

 • De positieve insteek van de interventie: de focus op mogelijkheden en wat (nog) wel kan, in plaats van op problemen.
 • Bevorderen van zelfreflectie en inzicht in de eigen rol om de eigen situatie te veranderen.
 • Bewustmaking van belangrijke domeinen van welbevinden en van de domeinen die voor de betreffende persoon het meest belangrijk zijn.
 • Bevorderen van de vaardigheid om positief te denken en negatieve gedachten om te zetten in positieve of bevorderende gedachten.
 • Bevorderen van de vaardigheid om haalbare doelen te stellen met betrekking tot (aspecten van) de domeinen van welbevinden en die uit te voeren (initiatief nemen).
 • Bevorderen van de vaardigheid om zelfeffectiviteit te ervaren ten aanzien van de gestelde doelen (self-efficacy).
 • Bevorderen van de vaardigheid om meer welbevinden te ervaren door verschillende domeinen van welbevinden te combineren (multifunctionaliteit).
 • Bevorderen van de vaardigheid om binnen domeinen van welbevinden te zorgen voor reserves (variëteit), om daarmee minder kwetsbaar te zijn voor verliezen.
 • Bevorderen van de vaardigheid om belangrijke aspecten van het welbevinden duurzaam te maken (investeren).

Praktische elementen:

 • Het uitvoeren van de interventie in een groep geeft de extra dimensie van steun en bevestiging door mede-cursisten.
 • Het gebruik van de GLANS-schijf-van-vijf.
 • Het gebruik van rolmodellen.
 • Het gebruik van een werkmap voor cursisten.
 • Het gebruik van een zeer gedetailleerde cursushandleiding voor de docenten, waardoor gewaarborgd wordt dat de cursus wordt uitgevoerd zoals bedoeld.
Beoordeling
De interventie GRIP&GLANS groepscursus is in oktober 2017 erkend als effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die een goede aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De erkenningscommissie is van mening dat het een relevante en goed afgebakende interventie is. De interventiebeschrijving is gedegen en geeft een heldere beschrijving met een goede theoretische onderbouwing.