Activiteitenaanbod voor ouderen met een migratieachtergrond in Harderwijk

Een verkennend onderzoek

Begin 2022 is er een werkgroep gestart vanuit de gemeente Harderwijk - in samenwerking met Movisie - met een verkennend onderzoek gericht op het huidige activiteitenaanbod voor ouderen met een migratieachtergrond, binnen gemeente Harderwijk. Het doel is om na te gaan in hoeverre het huidige activiteitenaanbod aansluit op de wensen en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond en of aanvullend aanbod opgezet dient te worden. Wat zijn de uitkomsten?

Huidige activiteitenaanbod

In Harderwijk bestaat momenteel één initiatief dat specifiek gericht is op ouderen met een migratieachtergrond. Een groep vrouwen van diverse culturele achtergronden komt eenmaal per week samen op een koffieochtend, begeleidt door een sleutelpersoon. Naast dit specifieke aanbod kent Harderwijk verschillende ontmoetingscentra waar ouderen met een migratieachtergrond laagdrempelig terecht kunnen.

Het is echter bekend dat deze ouderen nog weinig in beeld komen bij deze centra, wat tevens aanleiding vormde voor dit verkennend onderzoek. We constateren dat het activiteitenaanbod aanwezig is, maar dat er nog stappen gezet kunnen worden in het bereiken van ouderen met een migratieachtergrond en het laten aansluiten van het aanbod bij de wensen en behoeften van deze ouderen.

Laagdrempelig en aantrekkelijk

De grootste prioriteit voor ouderen lijkt te liggen in het aanwezig zijn van activiteitenaanbod in de eigen wijk.  Daarna volgen de voorkeur voor aanwezigheid van een vrijwilliger met de eigen culturele achtergrond en vrijblijvende deelname. De meeste activiteiten dienen voor mannen en vrouwen apart te worden aangeboden, zodat het voor mensen van alle culturele achtergronden comfortabel is om deel te nemen.

Meer lezen?

Ouderen met een migratieachtergrond lopen een groter risico op eenzaamheid dan andere groepen in de samenleving. Hoewel we al langer weten dat eenzaamheid onder deze groep relatief vaak speelt, weten we minder over hoe ouderen zelf naar eenzaamheid kijken. In dit onderzoek staat daarom de blik van ouderen centraal. Wat betekent eenzaamheid voor hen? En wat helpt volgens ouderen om gevoelens van eenzaamheid te verminderen? Bekijk het onderzoek hier.

Aanpassingen en uitbreidingen

In Harderwijk bestaat een divers aanbod aan ontmoetingsactiviteiten, welke voor alle ouderen in Harderwijk toegankelijk zijn. In aanloop naar deze verkenning werd echter geconstateerd dat het aanbod nog beperkt wordt bezocht door ouderen met een migratieachtergrond. Dit komt enerzijds voort uit onbekendheid met het aanbod en anderzijds door het ervaren van een drempel uit angst voor het onbekende.