Toegang

Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen met vragen rondom ondersteuning in het dagelijks functioneren. Toegang gaat over de manier waarop gemeenten de toegankelijkheid van de ondersteuning kunnen verbeteren. Het verbeteren van die toegang gebeurt inmiddels op veel plekken in het land. De kennis die we hierover ontwikkelen en de ervaring die is opgedaan, delen we op deze plek.

In 2022 maakten we de balans op van de Verbetertrajecten Toegang. In 2023 focust Movisie in de Lerende praktijk Verbeteren van de toegang op versterken van de uitvoeringskracht en oplossingsgericht samenwerken met de inwoner.

Bij het verbeteren van de toegang werken we samen met diverse organisaties, waaronder de VNG, cliëntenorganisaties Ieder(in), Per Saldo, MIND, Divosa en VWS.

Mailreeks Mensgericht werken

Het is niet makkelijk om dingen zoals responsieve aanpak, menselijke maat en regie bij de inwoner direct écht goed neer te zetten. Maar als we de kern klein en toepasbaar maken, dan is een zetje in de juiste richting soms het enige dat je nodig hebt. Met de mensgerichte maandagmails ontvang je vanaf 15 januari een half jaar lang tweewekelijks zo'n zetje in je mailbox. Aanmelden kan op elk moment, al verzonden mails zijn terug te lezen met de link hieronder.

Meer info en aanmelden Mensgerichte maandagmails  

Direct naar:

Afstemming op alle relevante leefgebieden Toekomstbestendige ondersteuning Regie en zeggenschap Deskundigheid medewerkers Handelingsruimte voor medewerkers Transparantie en eenvoud Voorkomen en tijdig signaleren van problemen Instrument: Wat telt Cliëntervaringsonderzoek

Artikelen en publicaties