Toegang

Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen met vragen rondom ondersteuning in het dagelijks functioneren. Toegang gaat over de manier hoe en waarop mensen daarvoor aankloppen. Het verbeteren van die toegang gebeurt inmiddels op veel plekken in het land. De kennis die we hierover ontwikkelen en de ervaring die is opgedaan, delen we op deze plek.

In 2022 maakten we de balans op van de Verbetertrajecten Toegang. In 2023 focust Movisie in de Lerende praktijk Verbeteren van de toegang op versterken van de uitvoeringskracht en oplossingsgericht samenwerken met de inwoner.

Bij het verbeteren van de toegang werken we samen met diverse organisaties, waaronder de VNG, cliëntenorganisaties Ieder(in), Per Saldo, MIND, Divosa en VWS.

Direct naar:

Afstemming op alle relevante leefgebieden Toekomstbestendige ondersteuning Regie en zeggenschap Deskundigheid medewerkers Handelingsruimte voor medewerkers Transparantie en eenvoud Voorkomen en tijdig signaleren van problemen Instrument: Wat telt Cliëntervaringsonderzoek

De datum voor de tweede editie van de Landelijke bijeenkomst Toegang is bekend!

Zet 11 december 2023 vast in je agenda. Op de hoogte blijven van dit congres en van andere zaken rondom Toegang?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

Artikelen en publicaties