Toegang: regie en zeggenschap

In dit kennisdossier gaat het over regie en zeggenschap van inwoners. Zijn zij betrokken bij het vinden van passende en tijdige hulp? En wordt het ondersteuningsplan mét hen opgesteld?