Wat werkt bij integraal werken in de wijk?

Client en professional in vertrouwen samenwerken aan een oplossing

Hoe werk je als professional samen met je cliënt in goed vertrouwen aan een oplossing? Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. Voor het ontwikkelen van zowel een persoonlijke alliantie als een taakalliantie zijn verschillende voorwaarden te onderscheiden. Deze voorwaarden en waarom de regisserende professional een onmisbare schakel is, staan beschreven in het rapport Wat werkt bij integraal werken in de wijk. Cliënt en professional; in vertrouwen samenwerken aan een oplossing.

Waarmee is de cliënt of het huishouden het meest geholpen om tot oplossingen te komen? Deze vraag stond centraal in dit eerste deelonderzoek van het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk naar werkzame elementen van integraal werken bij meervoudige problematiek . In het rapport brengen de onderzoekers een ordening aan van werkzame elementen  voor een goede relatie tussen cliënt en professional en geven ze aanbevelingen hoe je als professional kunt werken aan een stevige alliantie.