Aan de slag met GALA? Maak gebruik van effectieve sociale interventies

Input voor plan van aanpak Brede Spuk

In het sociaal domein zijn al veel methoden ontwikkeld die bijdragen aan de doelen uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze zijn verzameld in de databank Effectieve sociale interventies. Maak er gebruik van in je plan van aanpak voor de Brede Spuk gelden. Om je op weg te helpen zetten we in dit artikel verschillende interventies per spuk-thema onder elkaar. Sommige interventies dragen bij aan meerdere thema's en bevorderen hiermee een integrale aanpak.

Mantelzorg

In de databank Effectieve sociale interventies zijn waardevolle interventies opgenomen die gericht zijn op het ondersteunen van mantelzorgers.

Eenzaamheid

Er zijn verschillende interventies die betekenisvolle activiteiten, gesprekken en ontmoetingen mogelijk maken voor mensen met (een risico op) eenzaamheid.

 • Mijn Verhaal:  interventie met groepsactiviteiten voor thuiswonende ouderen die risico lopen op vereenzaming.
 • In je Uppie: thuiswonende ouderen delen in themagesprekken hun ervaringen met ouder worden, wat bemoedigend werkt en het gevoel van eenzaamheid kan verminderen.
 • De Luisterlijn: een telefoonnummer voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor.
 • Oldstars Sport, GoldenSports, Denken en Doen, Sociaal Vitaal: verschillende interventies die de conditie van ouderen bevorderen en helpt hen (weer) sociale contacten te kunnen leggen.
 • Grijze Koppen Orkest: organiseert betekenisvolle ontmoetingen voor ouderen door middel van muziek.
 • Studio BRUIS: geeft een impuls aan het sociale leven van bewoners van 55+ in wooncomplexen
 • Resto VanHarte: een interventie waarbij gezamenlijk eten het uitgangspunt is om mensen in sociaal isolement te ondersteunen en te activeren.
 • GRIP&GLANS: groepscursus die vrouwen vanaf 50 jaar helpt om hun eigen welbevinden te verbeteren en meer grip op het leven te krijgen.
 • Creatief Leven: gericht op jongeren en volwassenen, waarbij deelnemers op een creatieve manier aan de slag gaan om hun gevoelens van eenzaamheid te verminderen.
 • Join Us: methodiek gericht op jongeren die zich lange tijd en in sterke mate eenzaam voelen.
 • Buurtcirkels en Community Support: ondersteunen mensen in een kwetsbare positie om van elkaar te leren en hun sociale netwerk te versterken.

Het versterken van de sociale basis

Er zijn verschillende interventies in de databank opgenomen die bijdragen aan het versterken van de sociale basis in de persoonlijke sfeer van inwoners, zoals tal van eenzaamheids- en mantelzorginterventies (zie hierboven). Daarnaast zijn er interventies die meer betrekking hebben op de gemeenschappelijke sfeer (gericht op verbindingen tussen inwoners) en de institutionele sfeer (van waaruit sociaal werkers hun werk doen) om buurten en wijken te versterken. Kort gezegd ondersteunen interventies verschillende doelgroepen om mee te doen in de samenleving.

 • Studiekringen: richt zich op het verbinden van mensen van 50 jaar en ouder en hen helpt gezond en actief te zijn en te blijven.
 • Grijze Koppen Orkest en Studio BRUIS: richten zich op het versterken van verbindingen tussen ouderen in de wijk.
 • Thuis op Straat: zet zich in om buurtomstandigheden te verbeteren en de ontwikkeling van kinderen en jongeren positief te beïnvloeden.
 • Futsal Chabbab: ondersteunt jongeren uit aandachtswijken om zichzelf te ontplooien en zo overlast in de buurt te voorkomen.
 • Buurtcirkels en Community Support: ondersteunen mensen in een kwetsbare positie om van elkaar te leren en hun sociale netwerk in de buurt te versterken.
 • Samen Oplopen: helpt gezinnen die veel problemen tegelijk hebben om op eigen benen te (blijven) staan.  
 • Citytrainers: helpt inwoners bij het initiëren, ontwikkelen en begeleiden van sportieve en/of culturele activiteiten in hun eigen buurt of stad die aansluiten bij hun eigen behoeften.  
 • Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd: een manier om meer leden van (sport) verenigingen te interesseren voor vrijwilligerswerk.
 • Talenten Samen Benutten: helpt om ook mensen met een beperking vrijwilligerswerk te doen.

Meer kennis over GALA-thema's

Naast de databank met interventies vind je bij Movisie nog veel meer kennis over GALA-thema's. In dit startartikel vind je de belangrijkste publicaties en contactpersonen per thema.