Futsal Chabbab

Het doel van Futsal Chabbab is drieledig: (1) deelnemende jongeren uit aandachtswijken halen rond hun achttiende een startkwalificatie, zodat hun kansen vergroot worden en zij zichzelf kunnen ontplooien, (2) overlast door deelnemende jongeren op straat in aandachtswijken wordt teruggedrongen en/of voorkomen tijdens en na de interventie, en (3) er ontstaat zelfontplooiing bij jongeren door sportbeoefening.

Stempel Goed onderbouwd

In deze interventie draait het om het bouwen van een vertrouwensrelatie tussen de trainer en de jongeren. Hierbij wordt sport als pedagogische ingang benut. De trainer sluit als rolmodel aan bij de leefwereld van de jongeren en biedt een veilige omgeving om hen van daaruit op hun gedrag (o.a. in de wijk) te kunnen coachen en te motiveren om naar huiswerkbegeleiding te gaan.

De voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven. Door de voorbeeldfunctie die de trainer heeft en vanuit de discipline die tijdens het sporten wordt aangeleerd, worden jongeren gestimuleerd ook in hun opleiding te ‘scoren’ en daar zelfregie in te tonen. Het competitie-element is een belangrijke motivator om te gaan sporten voor de doelgroep jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De pedagogische aanpak die hieraan verbonden wordt door middel van sport is de drijfveer van de organisatie (Sleegers, 2012).

Futsal Chabbab is in juli 2020 erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de erkenningscommissie Sport en bewegen.

Lees de volledige methodebeschrijving in de databank van het kenniscentrum Sport en bewegen.