Jongvolwassenen

Wat is nodig om jongvolwassenen in een kwetsbare positie te ondersteunen zodat zij kunnen participeren in de maatschappij? Movisie biedt kennis over wat werkt voor deze jongeren bij toeleiding naar werk, bij schulden en (in)formele ondersteuning. Hiermee faciliteren we professionals, gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en verbeteren van werkwijzen. Desgewenst bieden we ook begeleidings- en adviestrajecten voor een integrale aanpak. We maken deel uit van de Aanpak 16-27. Daarin werken wij met partners aan doorlopende ondersteuning van jongvolwassenen in een kwetsbare positie.

Artikelen en publicaties