Ontwikkelingsperspectief voor jongvolwassenen

Er zijn zorgen over de jeugdzorg. De zorg en ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen staat onder druk en faalt zelfs in bepaalde gevallen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 en de decentralisaties ligt de verantwoordelijkheid voor de brede zorg en ondersteuning aan de jeugd bij gemeenten. Wetten en systemen zitten in de weg voor jongeren, ouders en professionals. Vooral in de overgang van 18- naar 18+ zitten allerlei knelpunten. Toch zijn er ook steeds meer plekken waar het wel lukt om doorlopende, levens brede ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen. Deze initiatieven kunnen jongeren wél perspectief en praktische en doorlopende ondersteuning bieden op een plek waar ruimte en aandacht is voor ontwikkeling. Hoe doen zij dit? Wat werkt in hun aanpak? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de ervaringen? Hoe zijn ze ontstaan en hoe kunnen ze blijven bestaan? Op deze pagina lees je meer over de transitiearena's en de initiatieven die zich presenteerden.