Profiel: Mirjam Andries

Functie

Projectleider

Team

Participeren naar vermogen

Ik ben werkzaam op de thema's

  • Bestaanszekerheid, armoede en schulden
  • Preventie en aanpak dak- en thuisloosheid
  • Jongvolwassenen in een kwetsbare positie en de overgang naar volwassenheid (aanpak 16-27)
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Participatie, werk en inkomen

Ik heb meegewerkt aan: