Presikhaaf University: gelijke kansen voor kinderen en jongeren

Presikhaaf University is een jeugd- en jongerenwerk organisatie die naschoolse huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten aanbiedt aan kinderen uit groep zeven en acht. Na de basisschool kunnen deelnemers doorstromen als vrijwilliger en rolmodel. ‘Het idee is dat jongeren niet alleen consumeren, maar ook produceren. Jongeren komen bij ons om zich te ontwikkelen’, licht medeoprichter Melvin Kolf toe.

De organisatie is tien jaar geleden begonnen als een vrijwilligersinitiatief. ‘We ontdekten dat 49 procent van de kinderen in de wijk Presikhaaf een onderwijsachterstand had en dat 27 procent van de gezinnen rond het bestaansminimum leeft’, vertelt Kolf. ‘Ook zagen we dat de cijfers rondom criminaliteit in deze wijk hoger waren dan het gemiddelde in de stad Arnhem en in het land. We besloten van Presikhaaf een positief merk te gaan maken in plaats van een negatief merk.’

Niet alleen consumeren, maar ook produceren

Presikhaaf University is geen jongerencentrum om te chillen en tafelvoetbal te spelen. Kolf: ‘Als jongeren hier komen, gaan ze eerst een uur met hun huiswerk aan de slag. Daarna gaan we gezamenlijk een uur sporten.’ Het motto is: niet alleen consumeren, maar ook produceren. ‘Als jongeren bijvoorbeeld aangeven een keer een andere sport te willen doen, dan mogen ze dat zelf regelen. Of als ze een filmavond willen, kunnen ze dat zelf organiseren. Op deze manier leren ze vaardigheden aan die ze niet op school leren, maar wel belangrijk zijn in de maatschappij.’

Vrijwilligers als rolmodellen

De huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten worden begeleid door vrijwilligers. Dit zijn jongeren uit de wijk die worden ondersteund door de professionals die fulltime bij Presikhaaf University aan projecten werken. Nigel is één van de vrijwilligers: ‘Ik ben hiernaar toegekomen als jongere, ik deed mee aan de sportlessen en kreeg huiswerkbegeleiding. Ik had een verkeerde vriendengroep en heb met de begeleiders van Presikhaaf University veel gesprekken gehad. Nu ben ik hier al twee jaar actief als vrijwilliger. Ik ben veel professioneler en mijn houding is ook heel anders dan voorheen. Ik heb nu een voorbeeldfunctie voor kinderen uit de hele buurt.’

Oprecht: samen tegen schulden

Eén van de projecten die door Presikhaaf University samen met AM-Supportteam en stichting Jam is opgezet is Oprecht. Met als doel schulden op te lossen en voorkomen bij jongeren. Ook in dit project ondersteunen jongeren andere jongeren die schuldproblemen ervaren. ‘Deze aanpak zorgt voor een bepaalde mate van vertrouwen en laagdrempeligheid, waardoor we snel kunnen handelen’, legt projectleider Abdellatif el Malki uit. ‘We hebben de afspraak dat we altijd binnen 24 uur reageren als een jongere zich aanmeldt en dat we 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar zijn. We zien dat dit supergoed werkt.’

Voorbereiding op de schuldhulpverlening

Melvin Kolf vult aan: ‘Soms is het heel simpel, even snel een belletje doen naar de schuldeiser om te zeggen dat een jongere nu onderdeel is van Oprecht en vragen of de schuldeiser de schuld kan bevriezen. Of een jongere komt hier op locatie met een stapel post die al maanden ligt. Dan gaan we zitten, gaan we het sorteren en maken we een inkomsten- en een uitgavenoverzicht. Dan bereiden we ze eigenlijk voor op de stap naar de schuldhulpverlening. Wij blijven dan in dat traject naast de jongere staan, we lopen en kijken mee en werken aan perspectief.’

Inspirerend voorbeeld

‘Voor Movisie is Presikhaaf University echt een inspirerend voorbeeld’, zegt Marc Mulder, senior ervaringsdeskundige bij Movisie. ‘Alles wat zij doen hebben ze zelf uitgevonden, ontdekt en ontwikkeld. Een succesfactor is dat er wordt gewerkt met mensen uit de eigen wijk en met mensen die deel uitmaken van de groep waar ze het voor doen.’

Transitiearena Ontwikkelingsperspectief voor Jongvolwassenen

Op 12 juni 2024 is de volgende (online) bijeenkomst van de transitiearena 'Ontwikkelingsperspectief voor Jongvolwassenen'. Tijdens deze bijeenkomst vinden presentaties plaats van initiatieven die jongeren weten te bereiken en praktische en doorlopende ondersteuning bieden op een plek waar ruimte en aandacht is voor ontwikkeling. In de vorm van een transitiearena gaan we aan de slag met vragen als: Hoe doen deze initiatieven dit? Wat werkt in hun aanpak? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de ervaringen?

Lees meer en meld je aan