We zijn bang geworden voor elkaar

Op weg naar een verbonden samenleving

Wat betekent het om vitale relaties te onderhouden? Wat is de taak van buurtgenoten, en wat kan de sociaal werker doen? Aannames over buren ontstaan bij een gebrek aan contact en gemeenschappelijkheid begint bij ander(en) zien en je gezien voelen. In het kader van de Agenda van het sociaal werk schreef Buurtwijsredacteur Daniël Pit deze blog over het belang van contact en vitale relaties.

‘Het kan toch niet zo zijn dat die jeugd iedere dag voorbij mijn huis fietst.’ De man liep steeds roder aan. Hij ging weer zitten en depte zijn voorhoofd af met een zakdoek, zijn vrouw legde een hand op zijn schouder. De man zat nog niet of iemand achter in het gemeentezaaltje sprong op en riep uit: ‘het zijn anders ook mijn kinderen die op die nieuwe school komen.’ Ik kwam er als gespreksleider al snel achter dat deze mensen al zeven jaar bij elkaar in straat woonden en nooit kennis hadden gemaakt. Laat staan dat ze het hadden gehad over de nieuwbouw van de buurtschool. Zo bleek het makkelijk ruziemaken op de inspraakavond.

Of het nu gaat om de plaatsing van windmolens, de uitbreiding van een psychiatrische inrichting of de komst van een AZC, het valt me keer op keer op dat mensen slecht in staat zijn om met elkaar te praten over onderwerpen waarvan ze denken dat ze erover van mening verschillen. We zijn bang geworden voor elkaar.

Contact om het contact

Mijn indruk is dat de oorzaak van deze dynamiek het gebrek aan contacten is die niet geladen zijn door splijtende onderwerpen zoals windmolens of AZC’s, maar gewoon contact omwille van het contact. Het gevolg is dat als er dan eens iets gebeurt mensen elkaar overvallen met meningen en standpunten die nooit eerder onderwerp van gesprek zijn geweest. En als je niet weet wat iemand anders beweegt is het verdraaid moeilijk om rekening te houden met elkaar.

Lees verder op Buurtwijs.nl

Over De Agenda van het Sociaal Werk

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk staat en moet staan. Op 5 oktober 2023 kun je meepraten over het thema het belang van vitale relaties. Vitale relaties zijn de 'core business' van sociaal werkers. Via relaties werken zij aan het welzijn van individuen, groepen en gemeenschappen. Abram de Swaan verzorgt de Marie Kamphuis Lezing en we uitgebreid in op succesvolle aanpakken.

Denk en praat mee! De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk (Utrecht). De toegang is gratis.

Meld je hier aan voor de Agenda van het Sociaal Werk 2023