KR8! voor Oekraïense vluchtelingen

Het instrument KR8! helpt mensen om helder te krijgen wat zij belangrijk vinden en hoe zij daaraan willen werken. Onlangs is een versie in het Oekraïens ontwikkeld, voor mensen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn en in Nederland wonen. Met het instrument, dat is vormgegeven als een magazine, kunnen zij zelf, met elkaar en/of een begeleider, hun weg vinden in Nederland. Het magazine is ontstaan in samenwerking met de Oekraïne Opvang in Zwolle.

KR8! is in eerste instantie ontwikkeld voor jongeren, als begeleidingsinstrument bij de methodiek 8-fasenmodel. Jongeren worden hiermee uitgedaagd na te denken over hun waarden, talenten en doelen voor de begeleiding. Organisaties die met volwassenen werken, gaven aan dat zij KR8! ook een mooi instrument voor hun cliënten vinden. Op verzoek van stichting de Voart in de gemeente Hardenberg is een versie voor volwassenen ontwikkeld. De versie in het Oekraïens is op verzoek van de Oekraïne Opvang in Zwolle, die het 8-fasenmodel als begeleidingsmethodiek gebruikt.

Download KR8! Voor Oekraïense vluchtelingen in het Oekraïens

Download KR8! Voor Oekraïense vluchtelingen in het Nederlands

Zeven leefgebieden

In KR8! voor Oekraïense vluchtelingen staan zeven leefgebieden centraal: wonen, werk en activiteiten, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en zingeving. Per leefgebied kunnen mensen aan de slag met stellingen, vragen, opdrachten en tips. Zo staan in het magazine tips voor bijvoorbeeld het zoeken naar werk of een woonruimte. Ook kunnen mensen steeds aangeven hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld kun financiële situatie of sociale contacten. En worden ze met opdrachten uitgedaagd om hun netwerk in kaart te brengen of om acties te ondernemen om hun lichamelijke gezondheid te behouden of te verbeteren. Per thema staan verwijzingen naar websites met relevantie informatie. 

Nieuw leven vormgeven

Omdat KR8! onderdeel is van het 8-fasenmodel, wilde de Opvang Oekraïne in Zwolle KR8! aan de Oekraïense bewoners aanbieden. ‘Maar dan wel met aangepaste vraagstellingen en onderwerpen en in hun eigen taal’, vertelt Dineke Liesting, manager opvang van de gemeente Zwolle. ‘De begeleiding van Oekraïense bewoners richt zich op de toekomst van de bewoners: hoe kunnen ze hun vaardigheden inzetten om weer verder te bouwen? Wat is daarvoor nodig en waar lopen ze tegenaan? Met KR8! kan een bewoner voor zichzelf duidelijk krijgen wat de hulpvraag is, waarbij de regie bij de bewoner zelf blijft. Het is een hulpmiddel om een nieuw leven vorm te kunnen geven.’  

8-fasenmodel

Het 8-fasenmodel is een krachtgericht begeleidingstraject waarin de leefgebieden die voor iedereen van belang zijn centraal staan: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. De methode ontleent haar naam aan de acht fasen in het begeleidingsproces: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken. Lees meer over de interventie. Ben je geïnteresseerd in een training of workshop over het 8-fasenmodel? Lees dan meer op www.8fasenmodel.nl