Maatschappelijke zorg

Maatschappelijke zorg gaat over mensen met een grotere kwetsbaarheid op psychisch of psychosociaal gebied. Zij kunnen daardoor soms beperkt meedoen in de samenleving. Er kan sprake zijn van isolement, uitsluiting, overlast en soms zijn ze dakloos. Deze mensen hebben integrale, levensbrede en vaak langdurige ondersteuning nodig. Hiervoor is het belangrijk dat beleidsmakers en professionals op de juiste manier worden toegerust, zowel qua kennis, houding als gedrag.

Artikelen en publicaties