Nu online: aflevering 5 podcastreeks Ggz en sociaal domein

Stichting Suïcide Preventie Centrum met Koos de Boed en Daniëlle Steentjes

Stichting Suïcidepreventie Centrum (SPC) zet zich in voor mensen die kampen met suïcidale gedachten en hun naasten. De organisatie biedt laagdrempelige ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid en faciliteert lotgenotencontact. In deze aflevering praten we met Koos de Boed (landelijk coördinator van de stichting) en Daniëlle Steentjes (bij SPC betrokken als moderator van een lotgenotengroep). Wat is wel en niet helpend bij omgaan met suïcidale gedachten (bij een naaste)?

Stichting Suïcidepreventie Centrum (SPC) verspreidt middels bijeenkomsten en activiteiten kennis over het thema suïcidaliteit en werkt samen met andere organisaties die zich inzetten voor mentale gezondheid. 

Suïcidepreventie Centrum maakt deel uit van het programma Herstel Dichtbij van MIND en het Oranjefonds (zie aflevering 4 in deze reeks). In deze aflevering zijn te gast Koos de Boed (landelijk coördinator van de stichting) en Daniëlle Steentjes (bij SPC betrokken als moderator van een lotgenotengroep). We voeren een open gesprek over wat wel/niet helpend is in het omgaan met suïcidale gedachten (bij een naaste), het nog altijd bestaande taboe rond het bespreekbaar maken van het onderwerp en de ervaringen met lotgenotencontact. Ook spreken we over de rol van de maatschappij en de invloed van sociale media op met name jongeren.  

Let op: ervaar je zelf suïcidale gedachten? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie, waar gratis en anoniem bellen en chatten mogelijk is.  

Aflevering 5: Stichting Suïcide Preventie Centrum met Koos de Boed en Daniëlle Steentjes

Over de serie Ggz en sociaal domein: samen voor de leefwereld  

Deze podcastserie van Movisie richt zich op interessante ontwikkelingen en initiatieven binnen de ggz, het sociaal domein en bij voorkeur een combinatie daarvan. Elke aflevering zet een ander initiatief, onderzoek of beweging centraal. Vanuit drie kennisbronnen (wetenschap, praktijk en ervaringskennis) zijn telkens 2 of 3 gastsprekers aanwezig die meepraten vanuit hun eigen perspectief. Gespreksleider Jeroen de Haan-Rissmann en sidekick Daphne van Eden nemen de luisteraar mee in deze enthousiaste, dynamische en zeker ook kritische gesprekken waarin de leefwereld van de mensen waar het om draait centraal staat.  

Abonneer je op ons podcastkanaal om geen aflevering te missen