Nu online: aflevering 4 podcastreeks Ggz en sociaal domein

Het programma Herstel Dichtbij en de Stadskamer in de Achterhoek

Het programma Herstel Dichtbij (MIND, Oranjefonds) richt zich op het versterken, verduurzamen en doorontwikkelen van 30 zelfregie- en herstelinitiatieven. De initiatieven leren van en met elkaar, waarbij sommigen lokaal al stevig zijn ingebed en anderen nog volop aan de weg timmeren. In deze podcastaflevering spreken we Katinka Hellweg (MIND) over het programma Herstel Dichtbij en zoomen we in op de ambitie voor een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten.

Wat zijn kenmerken van deze steunpunten en wat is de impact voor zowel bezoekers als voor professionals binnen het sociaal domein en de ggz? Ook gaan we in gesprek met de Stadskamer (Doetinchem), één van de deelnemende initiatieven. Wat maakt de Stadskamer zo'n groot succes? Hoe verloopt domeinoverstijgende samenwerking, wat zijn veranderateliers en hoe verloopt een herstel ondersteunend gesprek (HOG)? Bestuurster Everdien en ervaringsdeskundige én sociaal cultureel werker Frits nemen de luisteraar mee.

Aflevering 4: Het programma Herstel Dichtbij en de Stadskamer in de Achterhoek 

Geen Spotify? Luister de aflevering dan hier op YouTube.

Over de serie Ggz en sociaal domein: samen voor de leefwereld  

Deze podcastserie van Movisie richt zich op interessante ontwikkelingen en initiatieven binnen de ggz, het sociaal domein en bij voorkeur een combinatie daarvan. Elke aflevering zet een ander initiatief, onderzoek of beweging centraal. Vanuit drie kennisbronnen (wetenschap, praktijk en ervaringskennis) zijn telkens 2 of 3 gastsprekers aanwezig die meepraten vanuit hun eigen perspectief. Gespreksleider Jeroen de Haan-Rissmann en sidekick Daphne van Eden nemen de luisteraar mee in deze enthousiaste, dynamische en zeker ook kritische gesprekken waarin de leefwereld van de mensen waar het om draait centraal staat.  

Abonneer je op ons podcastkanaal om geen aflevering te missen