‘Transgender personen met een LVB hebben recht op goede ondersteuning’

In gesprek met Jessica Maes over het platform Trans Toegankelijk

De zorg- en hulpverlening is nog niet altijd toegankelijk voor transgender personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Om zorg- en hulpverleningsprofessionals handvatten de bieden om trans personen met een LVB beter te kunnen ondersteunen, richtte Jessica Maes het platform Trans Toegankelijk op. Movisie ging met haar in gesprek.

Hoe is Trans Toegankelijk ontstaan? 

Jessica Maes houdt zich al lange tijd bezig met de belangenbehartiging rondom transgender personen met een licht verstandelijke beperking, vanuit vrijwilligerswerk en vanuit haar werk als orthopedagoog en gedragskundige. Dit doet ze vanuit allerlei projecten. ‘Zo heb ik recent onderzoek gedaan naar de behoeften van begeleiders van transgender personen met een licht verstandelijke beperking. Daaruit kwam naar voren dat ze behoefte hebben aan kennis en sparringpartners. Ik ben met Trans Toegankelijk begonnen om één centraal punt te hebben waar die informatie te vinden is’, vertelt Maes. 

Wat kan je op Trans Toegankelijk vinden?

Op de website van Trans Toegankelijk kunnen bezoekers onder andere informatie over genderzorg (bij mensen met een LVB), tools en materialen en een sociale kaart vinden. Een deel van de materialen heeft Maes zelf ontwikkeld. ‘Een populaire tool is de ‘wat ik wil’ transgender kaart. Ik merkte dat begeleiders en cliënten niet zo goed wisten wat er allemaal mogelijk is binnen een transitie. Daarom heb ik een simpele kaart gemaakt waarop de verschillende stappen en mogelijkheden staan uitgelegd.' Ook is Maes in samenwerking met Elio Heres een podcast begonnen, waarvan de eerste aflevering inmiddels online staat.

Waarom is specifieke aandacht voor transgender personen met een LVB belangrijk? 

'Het voor personen zonder verstandelijke beperking is het al best een pittige klus om uit te zoeken wat mogelijk is en hoe de transgenderzorg werkt. Als je dan een verstandelijke beperking hebt, maakt dat het vaak extra complex. Goede ondersteuning daarbij is daarom extra belangrijk. Vandaar dat het platform vooral op hulpverleners is gericht. Zij zijn de brug tussen de cliënten en de zorg waar zij recht op hebben.’ 

Hoe ervaren transgender personen met een LVB zelf de zorg- en hulpverlening?

Dat het platform nodig is, weet Maes ook uit de verhalen van transgender personen met een LVB. Zij hebben nog niet altijd goede ervaringen met zorg- en hulpverlening. ‘Je merkt dat ze zich minder begrepen voelen. Ze vertellen wel eens dat de hulpverlening hen niet series neemt. Dat vind ik wel heftig. Ik ben zelf ook hulpverlener en weet hoe belangrijk je in iemands leven kan zijn. Het is dan heel indringend als een cliënt zegt: ‘ik voel me niet begrepen.’ Maes ziet daarin wel vooruitgang: ‘Tien jaar geleden hoorde ik nog vaak dingen als ‘transgender? Nee, dat bestaat niet’, of ‘ze gaan door een fase’ en namen hulpverleners nog veel beslissingen voor hun cliënt. Dat is nu gelukkig echt aan het veranderen.’

Handreiking lhbti+ personen met een beperking

Lhbti+ personen met een beperking krijgen vaak te maken met letterlijke en figuurlijke drempels waar lhbti+ personen zonder beperking niet mee te maken krijgen. In de handreiking ‘De positie van lhbti+ personen met een beperking versterken’ lees je meer over de knelpunten waar deze groep mensen mee te maken krijgt en hoe je als gemeente, organisatie of sociaal professional meer rekening kunt houden met hun behoeften.

Bekijk de handreiking

Wat hoop je met Trans Toegankelijk te bereiken?

‘Meer begrip voor en een betere ondersteuning van transgender personen met een LVB is het doel van Trans Toegankelijk. Hoe meer zichtbaarheid en kennis, hoe meer de mensen waar het over gaat de begeleiding en ondersteuning krijgen waar zij recht op hebben. Uiteindelijk gaat het namelijk gewoon over mensenrechten’, besluit Maes. 

Naar Trans Toegankelijk