De regionale samenwerking bij multiproblematiek verbeteren

Doe jij mee met de Whole system in the room?

Mensen in multiprobleemsituaties kunnen vast komen te zitten tussen verschillende instanties. Ook professionals zitten – samen met de cliënt – soms klem, omdat wetten en regels niet goed op elkaar aansluiten. Of omdat samenwerking met andere instanties stroef verloopt. Is het in jouw regio ook goed om met het ‘hele systeem’ van netwerkpartners eens bij elkaar te komen, van uitvoering tot bestuur?

In Nederland kampen 75.000 tot 116.000 gezinnen langdurig met een combinatie van sociaaleconomische en psychosociale problemen. Om deze gezinnen te ondersteunen zijn vrijwel altijd meerdere disciplines nodig en allerlei regelingen van toepassing. Elke professional weet: hoe die disciplines en instanties in de regio samenwerken is van cruciaal belang voor het slagen van de dienstverlening. En die samenwerking gaat niet altijd goed.

In de regio

SAM, Movisie, Zinziz en het landelijke PMM-platform hebben samen het initiatief genomen om in arbeidsmarktregio’s te kijken waar professionals en cliënten tegenaan lopen. Frank Wagemans van Professionals Maatwerk Multiproblematiek (PMM): 'We willen achterhalen wat wel en niet werkt. Waar hapert het systeem? Waar zijn betere afspraken nodig? Als we dat goed op tafel krijgen, kunnen we het werk voor professionals en daarmee het leven van de mensen waar het om gaat stukken gemakkelijker maken.'

Banner de Whole system in the room

Whole system in the Room

Wil jij in jouw regio de samenwerking verbeteren? Voel je dan van harte uitgenodigd om van deze regio-aanpak gebruik te maken, zo luidt de oproep vanuit de initiatiefnemers. Frank: 'Partijen kunnen elkaar soms niet of moeilijk vinden, daarom is het belangrijk dat we het hele systeem bij elkaar hebben: ervaringsdeskundigen, professionals, beleidsmakers en bestuur van de verschillende instanties (UWV, gemeente, GGZ, enz). En dat iedereen met een positieve insteek de samenwerking onder de loep wil nemen, op basis van een casus uit diezelfde regio.'

Doe mee met een casus!

Ben je geïnteresseerd? En heb je een casus waar veel partijen bij betrokken zijn en die niet lekker loopt? Neem vrijblijvend contact op en dan wordt gekeken of het mogelijk is om in jouw regio een ‘Whole system in the room’- bijeenkomst te organiseren. Mail naar margarethe.hilhorst@sam.nl. Dit bericht verscheen eerder op de website van SAM.

Dowload de flyer voor meer informatie