Factsheet: van vangnet naar bemoeizorg

Movisie is gestart met een project rondom bemoeizorg waarin we vijf bemoeizorgpraktijken volgen om te leren van deze ervaringen. Goede voorbeelden maken we landelijk beschikbaar. Verder gaan we in op de vragen waar de vijf praktijken (samenwerkingsverbanden) zelf tegenaanlopen en daarbij bieden we ondersteuning.

Tijdens een eerste praktijkverkenning en een literatuurstudie werd snel duidelijk dat niet iedereen hetzelfde verstaat onder bemoeizorg en dat het daarom goed is om kaders te scheppen. Daarom maakten we een factsheet waarin wij uitleggen wat wij onder bemoeizorg verstaan, welke kenmerken bemoeizorg heeft en voor wie bemoeizorg bedoeld is. Ook het proces naar bemoeizorg hebben we in een overzicht gezet. De factsheet kun je onderaan deze pagina downloaden. 

Benieuwd naar de verdere achtergrond van dit project? Lees dan het interview met projectleider Sonja van Rooijen.