Jeugdwerkplaats Stronk: jongeren ontwikkelen zich door te doen

Stronk is een jeugdwerkplaats in Dongen voor jongeren die zijn vastgelopen in het zorgsysteem, zijn uitgevallen op school of net wat extra ondersteuning nodig hebben. ‘Wij zien een langjarige samenwerking met Stronk voor ons om onze jeugd te ondersteunen’, aldus Denise Kunst, wethouder in de gemeente Dongen. Stronk is één van de organisaties die bij het Initiatieven Collectief hoort: een verzameling van initiatieven die andere routes bieden voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs- of zorgaanbod niet of onvoldoende plaatsvindt.

Stichting Stronk helpt jongeren in het groeien in zelfvertrouwen, biedt een plek om praktisch te leren, een luisterend oor en begeleiding. ‘Binnen de jeugdwerkplaats in Dongen hebben we enerzijds verschillende disciplines in huis waar jongeren zich op kunnen oriënteren, zoals hout- en metaalbewerking, vormgeving en groenonderhoud. Jongeren maken opdrachten voor klanten, maar ook voor zichzelf’, vertelt Mark Jonkers, één van de initiatiefnemers van Stronk. ‘Aan de andere kant hebben wij een verbinding met onder andere het onderwijs, de zorg, met participatie en ook met arbeid om te kijken hoe jongeren zich kunnen ontwikkelen en we ze vanuit hun kracht kunnen begeleiden naar een plek in de maatschappij.’

'De problematiek ontstaat, omdat in veel situaties vaak niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is'

Verbindingen maken

‘Stel, er komt een melding dat een jongere zoveel uur niet aanwezig is geweest op school’, licht initiatiefnemer Jorus Rompa toe. ‘Dat valt dan nog in de Wet passend onderwijs. Maar op een gegeven moment komt een leerplichtambtenaar in beeld, dan valt het binnen de Jeugdwet. En wat als er een zorgvraag gesteld moet worden? De problematiek ontstaat, omdat in veel situaties vaak niet duidelijk is wie er verantwoordelijk is. En terwijl wij vragen stellen, ontstaat er een tijdspad, waarin jongeren thuis komen te zitten. Op die manier zijn wij non-stop verbindingen aan het maken en raken wij dus ook verschillende wetten aan. Die wij inzichtelijk maken voor ouders, betrokkenen, maar ook zeker voor jongeren zelf.’

Grote gedrevenheid en praktisch aan de slag

‘Wat ik bij Stronk heel bijzonder vind, is de enorme gedrevenheid van de oprichters en tegelijkertijd dat het ook heel praktisch vorm krijgt’, zegt Marjet van Houten, projectleider van het Initiatieven Collectief vanuit Movisie. ‘Iedereen is hier bezig met dingen doen. Dat zien we bij meer initiatieven: zaken maken met je handen is voor deze jongeren een goede manier om weer te ontdekken wie je bent en wat je kunt.’

Meld je aan als initiatief of verbondgenoot

Het Initiatieven Collectief gelooft erin dat iedere jongere recht heeft op ontwikkeling en dat hier meer en andere routes voor nodig zijn. Stichting Stronk is zo’n route. Binnen het collectief worden bestaande initiatieven versterkt en de krachten gebundeld. Richt jouw initiatief zich ook op het bieden van een passende context aan jongeren voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs of zorg niet of onvoldoende plaatsvindt? Of wil en kun je een bijdrage leveren als verbondgenoot vanuit reguliere zorg of onderwijs? Meld je dan aan. Lees meer over het Initiatieven Collectief.

'Het is een voorziening waar de jeugd heel veel baat bij heeft'

Gat in het aanbod opgevuld

‘Er waren in Dongen geen voorzieningen voor jongeren die uit dreigden te vallen of voor een deel al uit waren gevallen’, vertelt wethouder Denise Kunst. ‘Sichting Stronk heeft dit gat eigenlijk opgevuld. De jongeren zijn hier echt met hun handen bezig en leren heel veel vaardigheden, zoals plannen, organiseren en samenwerken. Vaardigheden die ze in de rest van hun leven goed kunnen gebruiken. Het is een voorziening waar de jeugd heel veel baat bij heeft.’

Direct handelen

Jorus Rompa: ‘Wij hebben van de gemeente Dongen de mogelijkheid gekregen om bij dreigende uitval van jongeren direct te mogen handelen. Dan heb je eigenlijk een kortere lus gemaakt en voorkom je dat lange tijdspad waarin jongeren langere tijd op de bank komen te zitten. Het is heel mooi dat we die ruimte hebben gekregen. We kunnen experimenteren en monitoren en kijken of we de aanpak vervolgens samen met anderen kunnen gaan borgen. Daar zijn we wel heel trots op.’