Aanmelden als initiatief of verbondgenoot

Richt jouw initiatief zich ook op het bieden van een passende context aan jongeren voor wie ontwikkeling binnen het huidige onderwijs of zorg niet of onvoldoende plaatsvindt? Wil je in contact komen met soortgelijke initiatieven, zodat je jouw initiatief en andere initiatieven kunt versterken? Ben jij zelf onderdeel van een initiatief in jouw regio en heb je interesse om aan te sluiten bij de volgende bijeenkomst? Meld je dan aan bij het Initiatieven Collectief. Ook gemeenten, zorgkantoren, samenwerkingsverbanden en onderwijsinstellingen kunnen zich aanmelden, dan krijg je de rol als verbondgenoot.

We werken niet met een lidmaatschap, er zijn geen kosten of verplichtingen aan verbonden. Wel  hebben we onderstaande richtlijnen.

Voor initiatieven

  • Het initiatief bestaat minimaal één jaar.
  • Het initiatief heeft minimaal vijf leerlingen in begeleiding.
  • Het initiatief werkt volgens/onderschrijft of herkent zich in de beschreven aanpak voor initiatieven, zie de publicatie over de ontwikkelingsgerichte benadering.

Voor verbondgenoten

  • Je bent werkzaam bij regulier onderwijs- of zorgaanbod of gerelateerd hieraan. Denk aan samenwerkingsverbanden, scholen, dagbestedingslocaties, werkgevers, ministeries, gemeenten.
  • Je onderschrijft de aanpak van initiatieven, zie de publicatie over de ontwikkelingsgerichte benadering.
  • Je wilt je vanuit je functie hardmaken voor initiatieven die een ontwikkelplek bieden voor jongeren die thuiszitten.

Wil je meer informatie of wil je graag kennismaken? Neem dan contact op met Marjan Veenstra: marjanveenstra@hotmail.com