Aangesloten initiatieven

Benieuwd naar de initiatieven die verbonden zijn aan het Initiatieven Collectief? Op het kaartje op deze pagina zie je waar de aangesloten initiatieven zich in Nederland bevinden. Daaronder vind je korte beschrijvingen van de initiatieven. Er zijn ook visuele platen ontwikkeld die laten zien hoe de initiatieven in al hun diversiteit antwoord bieden op het vraagstuk van thuiszitters.

Bekijk de visuele platen

Wil je je aanmelden als nieuw initiatief? Neem dan contact op met Marjan Veenstra: marjanveenstra@hotmail.com

Op onderstaande afbeelding zie je waar de aangesloten initiatieven zich in Nederland bevinden. Klik op de afbeelding om een grotere afbeelding te downloaden, zodat de namen van de initiatieven beter zichtbaar zijn.

Landkaart met aangesloten organisaties Initiatieven Collectief

Flevoland

Ago Natura - Lelystad

Zorgorganisatie voor kinderen (van 7 tot en met 16 jaar) wanneer zij (ernstige) hinder ondervinden in hun ontwikkeling of wanneer een uithuisplaatsing of crisis dreigt. Ago Natura biedt een-op-een begeleiding en behandeling in de natuur. In de natuur leren kinderen hun weg te vinden. ‘De natuur is vergevingsgezind en onverbiddelijk. De natuur veroordeelt of pest je niet, accepteert je zoals je bent maar gaat ook niet voor je opzij’ - Ago Natura

Friesland

Natuurkr8 - Oosterwolde

Onderwijs-zorgboerderij voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar. De hulp en ondersteuning kan plaatsvinden bij Natuurkr8, maar ook op school of in combinatie. Vanuit interesses en belevingsniveau van elk kind komt een passend programma tot stand. ‘De moestuin, paarden, vijver vol kikkers, bomen om hutten te bouwen en creatieve ruimtes zorgen ervoor dat de kinderen ontspannen en vervolgens leren’ - Onderwijs Zorgboerderij Natuurkr8

Onderwegwijzer - Friesland

Voor jongeren die zich op het reguliere onderwijs niet thuis voelen. Een omgebouwde schoolbus als veilige leeromgeving, waardoor leerlingen letterlijk in beweging komen. Met als doel de ontwikkeling te stimuleren van voordeur tot ieders persoonlijke tussenhalte en eindstation. ‘Onderweg wijzer worden op zowel persoonlijk als educatief vlak’ - Onderwegwijzer

Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân

Het expertisecentrum beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in staat zijn om naar school te gaan voldoende kwalitatieve programma’s beschikbaar komen. Zo biedt het Steunpunt onderwijs op elke gewenste locatie. Verder vinden binnen de Academie voor Kwaliteitszorg onderzoek en activiteiten voor professionals, ouders en vrijwilligers plaats. Om zo een kwaliteitsverbetering van de zorg voor jeugdigen die niet naar school gaan te realiseren - Steunpunt Zorg & Onderwijs

Gelderland

Aan de slag - Veenendaal

Voor jongeren (15 tot 24 jaar) waar huidig school- en zorgaanbod niet passend is. Jongeren ontwikkelen zowel binnen Aan de Slag als op een stageplek hun interesses, om via een individueel programma en intensieve begeleiding te gaan werken, fulltime studeren of een combinatie. Ook ouders en werkgevers kunnen begeleiding krijgen - Aan de Slag

Boerderij Fijn! - Uddel

Zorgboerderij waar kinderen (3 tot 18 jaar) in een veilige en stimulerende omgeving zich kunnen ontwikkelen. Fijn! realiseert dit door ontwikkelingsgerichte activiteiten aan te bieden waarbij het contact met dieren en het buitenleven op de voorgrond staat. Fijn! werkt met kleinschalige groepen zodat prikkels worden beperkt en er daarnaast ook individuele begeleiding kan plaatsvinden. ‘Wij zijn van mening dat ieder kind kan opgroeien in een ontwikkelingsgerichte omgeving en uitgedaagd mag worden om doelen te bereiken’ - Boerderij Fijn!

Buitenplaats De Poel - Klarenbeek & Wenum Wiesel

Kleinschalig zorginitiatief dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met een behoefte om actief te kunnen participeren in het dagelijks leven. Kan gaan over wonen, werken, school en ontspanning. Het versterken van interesses staat centraal vanuit rust, ruimte en zonder tijdsdruk. Buitenplaats ondersteunt individueel, in groepsverband, systemisch en ambulant. Daarnaast bieden ze ook Psychomotorische therapie (PMT). ‘Ieder mens is uniek’ - Buitenplaats De Poel

De Kleine Zwaluw - Opijnen

Een onderwijsatelier voor jongeren waarbij het reguliere of het speciale onderwijs op het moment niet aansluit op hun behoeften. Met als gevolg dat ze ongewild (deels) thuis zitten. ‘We helpen de jongeren te vertrouwen op hun eigen vermogen, zoals zelfvertrouwen en concentratie vergroten.’ Creativiteit – boetseren, houtbewerking et cetera – tuinieren, wandelen over de dijk zijn belangrijke begeleidingsvormen die ingezet worden - De Kleine Zwaluw

Het Dagelijks Bestaan - Zutphen

Dagprogramma en beschermd wonen voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Met de levensvragen ‘Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat wil ik?’ wordt er gewerkt met het ontwikkelprogramma en/of beschermd wonen. Waarna jongeren weer naar school gaan, gaan werken of hulpverlening ontvangen. ‘Uit je hoofd, in je handen’ - Het Dagelijks Bestaan

Linawijs - Culemborg

Ontwikkelplek voor kinderen met internaliserende problematiek die uitgevallen zijn, of dreigen uit te vallen van onderwijs. Linawijs werkt aan ieders ontwikkeling in aansluiting op de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes van een kind. Eerst ambulant (bij de kinderen thuis) en zodra het voor de kinderen mogelijk is naar de Linawijs-locatie. ‘Dit doen we via motivatie, rust, veiligheid en context op een flexibele manier in een prikkelarme, maar ook stimulerende omgeving’ - Linawijs

Maak-Lab - Arnhem

Creatieve werkplaats voor jonge mensen van 8 tot 32 jaar. Iedereen bij Maak-Lab werkt aan tastbare projecten voor zichzelf, de werkplaats of in opdracht. Naast technische vaardigheden ondersteunt Maak-Lab jongeren in hun persoonlijke groei en hun connecties uitbreiden. ‘Bij ons ben jij welkom, precies zoals je bent om te worden wie je wilt zijn’ - Maak-Lab

Maakplaats The Villa - Brummen

Positieve, veilige plek voor jongeren waar ze in alle rust zichzelf kunnen zijn en hun talenten kunnen ontdekken en voeden. Solderen, kampvuur maken, koken, naaien, bouwen: via werken met je handen ontspannen en ontdekken de jongeren hun interesses. Met uiteindelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. ‘Met de juiste voedingsbodem is de jeugd de toekomst van ons dorp’ - Maakplaats The Villa

Meraki - Nijmegen

Biedt een omgeving waar hoogbegaafde en hoogsensitieve jongeren zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Veel van deze jongeren lopen vast in het huidige onderwijs. Middels creatieve en buitenactiviteiten worden de jongeren uitgedaagd om zo hun interesses te leren kennen. In groepsactiviteiten leren de jongeren elkaar en begeleiders kennen, ook individuele begeleiding is mogelijk. ‘Wij zien mensen die hun leven vormgeven vanuit hun eigenheid en kracht. In verbinding met zichzelf, de natuur en de wereld om hen heen’ - Meraki

Stichting Peelgrijn - Aalten

Peelgrijn biedt jongeren (15 tot 28 jaar) educatieve onthemingstochten aan, met nazorg middels onderwijs, stage, werk, et cetera. Het zijn individuele wandeltochten in binnen- en buitenland, al loopt er een vrijwillige begeleider mee. Jongeren die thuiszitten, langdurig spijbelende jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, twijfelaars, avonturiers, studenten, jongeren vallende onder toezicht lopen bijvoorbeeld mee. ‘Al lopend kom je jezelf tegen en ga je op weg naar eigen kracht’ - Stichting Peelgrijn

TriUnity - Nijmegen

Helpt mensen met autisme hun talent te ontwikkelen. TriUnity biedt levensbrede ondersteuning op de gebieden wonen (inclusief zorg en vrije tijd), ontwikkelen en werken. Doel is dat de jongeren betaald werken, zodat ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren worden uitgedaagd om zelf oplossingen te zoeken en zich optimaal te ontwikkelen met ondersteuning die nodig is. De omgeving - ouders, werkgevers - leert ook hoe het beste om te gaan met de jongeren. ‘Balans vinden in leren, ontwikkelen en werken is de basis voor een eigen plek in de maatschappij’ - TriUnity

Welzien - Elst

Welzien is een dagopvang voor kinderen/jongeren tussen 6 en 23 jaar die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen binnen het onderwijs, voornamelijk creatief denkers met een hoog-ontwikkeling-potentieel. Een veilige en welkome plek geeft de jongeren een time-out om weer tot zichzelf te komen. Om vervolgens hun eigen leermethode te ontdekken en uitvoeren via het eigen creatief denken. ‘Creatief denken mag weer!’ - Welzien

Groningen

Praktijk de Ezelsbrug - Zeerijp

Praktijk de Ezelsbrug is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die extra begeleiding nodig hebben of vastlopen binnen het reguliere onderwijs. Evenwicht brengen in de draaglast en draagkracht van kinderen is de basis van de begeleiding. De focus ligt op (weer) naar school gaan, omgaan met omgevingsfactoren, zelfvertrouwen en zelfinzicht. Dit alles samen met dieren, kunst, sport en samen koken. ‘We doen altijd wat nodig is, voor ieder kind’ - Praktijk De Ezelsbrug

Welkomboerderij Onstaheerd - Sauwerd

Zorg en onderwijsbegeleiding wordt aan voornamelijk kinderen en jongeren met autisme geboden op de boerderij. In de rust en ruimte ontwikkelen, ontspannen, leren omgaan met anderen en weten waar je goed in bent en waar je juist hulp bij nodig hebt; dat is de kern van Onstaheerd. Koken, leren in een klein klaslokaal, dieren verzorgen, paardencoaching, knutselen of werken op de boerderij worden hiervoor ingezet. ‘Ontmoeten, beleven en leren is bij ons de kern’ - Welkomboerderij Onstaheerd

Limburg

Bijbiezonder - Sevenum

Kleinschalige zorgorganisatie voor jongeren van 11 tot ongeveer 18 jaar die vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen op school. Er wordt zorg, begeleiding en onderwijs geboden om uiteindelijk terug te keren naar school, school bij Bijbiezonder af te maken of te gaan werken. ‘Het begint allemaal bij gezien worden en thuis voelen. Want goede zorg kan alleen ontstaan vanuit vertrouwen en je ergens op je plek voelen’ - Bijbiezonder

Hoeve de Kaolder - Baexem

Een jeugdhulpverleningsorganisatie waar jongeren en kinderen begeleiding, behandeling, dagbesteding, tijdelijk verblijf krijgen en kunnen wonen. Vanuit behoeftes van het kind en ouder worden professionals ingeschakeld. Om uiteindelijk vanuit interesses en successen te komen tot een nieuw toekomstperspectief. ‘Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen’ - Hoeve de Kaolder

Stichting Astara - Voerendaal

Begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen op een bepaald thema in hun leven en daar begeleiding bij wensen. Het ontdekken van plezier en talenten staat centraal. Om ieders talent te ontdekken wordt veel gebruik gemaakt van sport en spel, natuurbeleving en activiteiten met dieren. ‘Neem de tijd om te groeien en stralen’ - Stichting Astara

Noord-Brabant

A.A.I. Centrum De Klimop - Etten-leur

Zorgboerderij voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met internaliserende problematiek, zoals trauma en depressiviteit. De aanpak is zowel individueel als groepsgericht, waarbij paarden, honden en ervarend leren de kinderen helpen in hun ontwikkeling. Het doel is terugkeer naar regulier onderwijs. Preventieprogramma's in basisonderwijs moeten uitval in voorgezet onderwijs verminderen. ‘Kinderen beschikken over een enorme paardenkracht’ - A.A.I. Centrum De Klimop

Boilrs Hub - Tilburg

Is een oase van rust, gezelligheid en verwondering in onze drukke society. Een probleem waar je niet uitkomt, ontdekken wie je bent en wat je wilt, je connecties uitbreiden; Boilrs Hub biedt GROW FIT programma, creatieve broedplaats en een luisterend oor. Vooral jongeren van 16 tot en met 27 jaar komen bij Boilrs Hub - Boilrs Hub

ConnEQt (Rebel Talent) - Eindhoven

Voor jongeren van 11 tot en met 23 jaar met een hoge tot (extreem) hoge intelligentie en een bijzondere ondersteuningsvraag (hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D, hoogsensitiviteit, onderpresteren, sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek et cetera). ConnEQt biedt een maatwerktraject dat bestaat uit een combinatie van persoonlijke begeleiding, eigen projecten en een brede maatschappelijke leerlijn. ‘In onze veilige en creatieve ruimte komen deze jongeren weer tot bloei’ - Conneqt

Stichting Loek@You - Veldhoven

Stichting LOEK@YOU helpt kinderen en jongeren van 4 tot en met 21 jaar, met een gemiddeld tot hoog IQ waarvoor school niet (volledig) passend is. Individuele en groepszorg en begeleiding wordt geboden. Natuurlijk leren, volgen van diverse workshops – zoals tekenen, dans – en interesses van kinderen centraal zetten, zijn de uitgangspunten. ‘Uit rust komt jouw kracht’ - Stichting Loek@You

Stichting Stronk - Dongen

Een jeugdwerkplaats voor jongeren van 14 tot en met 23 jaar. Stronk werkt samen met jongeren die thuiszitten aan producten en aan henzelf. Stronk helpt jongeren in het groeien in zelfvertrouwen, biedt een plek om praktisch te leren, een luisterend oor en begeleiding. ‘Vanuit deze voedingsbodem krijgt ‘de stronk’ weer de kans om stevig en veilig te gaan groeien’ - Stichting Stronk

Switch Jeugdzorg - Eindhoven

Switch is een persoonlijke ontwikkelomgeving, die maatwerk begeleiding biedt aan jongeren en hun ouders. Switch probeert de jongeren eerst rust te laten ervaren: niet meteen beginnen met leren, doelen opstellen of behandelen. Switch haalt ze even uit de rollercoaster die tot uitval heeft geleid. Vervolgens proberen de jongeren van alles uit: naaien, muziek, sporten. Jongeren leren zichzelf kennen, om vervolgens stappen te maken terug naar school, werk of praktijkcertificaat. ‘Jongeren die actief vormgeven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar is ons streven’ - Switch Jeugdzorg

Noord-Holland

ACB Autisme-coaching - Warmenhuizen

Coaching en begeleiding voor kinderen (vanaf 6 jaar) en jongeren met ASS en hun omgeving. Een veilige omgeving en elkaar vertrouwen is de basis. Vervolgens helpt ACB jongeren om in hun eigen kracht te komen en zich van daaruit verder te ontwikkelen, en te leren zijn/haar kwaliteiten in te zetten. Coaching kan over elk onderdeel van iemands leven gaan. Zo kunnen jongeren school bij ACB volgen. Of ondersteunt ACV bij de voorbereiding van een stage en/of werkplek door het creëren van een arbeidssituatie binnen de dagbesteding. Begeleiding op de werkplek en de werkgever is ook mogelijk. ‘Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die de toegevoegde waarde zien van een medewerker met autisme’ - ACB Autisme-coaching

‘t Bonte Erf - Warmenhuizen

’t Bonte erf is een kleinschalige, groene zorglocatie en biedt dagbesteding, onderwijs en logeren aan kinderen (5 tot en met 12 jaar) die obstakels ondervinden in hun (sociaal-emotionele) ontwikkeling. De persoonlijke begeleiding en een veilige natuurlijke omgeving met contact met leeftijdsgenoten en dieren staan centraal. ‘We zien ieder kind als een individu’ - 't Bonte Erf

Praktijk de Regenboog - Krommenie en Velsen-Noord

Voor kinderen en jeugdigen van 4 tot en met 25 jaar met een ondersteuningsvraag (hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D, verstandelijke beperking of een combinatie). De jongeren krijgen programma op maat met als doel terug te gaan naar een passende school. Zo vindt begeleiding individueel of in groepsverband, op locatie of thuis of op school plaats. Jongeren van 12 tot en met 25 jaar kunnen in het weekend blijven slapen in combinatie met zelfredzaamheidsbevordering. ‘We werken graag met onze kleine pony’s. Ze zijn ook dol op kinderen’ - Praktijk de Regenboog

Stichting Brilliant Future Kids (SBFK) - Amsterdam 

SBFK is een autismecentrum voor talentontwikkeling voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, die ondanks hun talenten geen passende plek kunnen vinden in het regulier en speciaal onderwijs. SBFK biedt verschillende routes in ICT- en creatieve onderwerpen om een passend toekomstperspectief te ontwikkelen. Een mogelijke route is middels leren monteren en filmen bij SBFK, coaching en stages in de creatieve industrie uiteindelijk een creatief beroep uitoefenen. Of via onderwijs op maat binnen SBFK daarna regulier onderwijs volgen - Stichting Brilliant Future Kids

Talentenhoeve - Hoogwoud

Zorgboerderij met een gestructureerde omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien. Op een eigen tempo en met gespecialiseerde zorg. Talentenhoeve beidt een speciaal programma voor jongeren en kinderen die thuiszitten, waar paarden een belangrijke rol in spelen. ‘Talentenhoeve biedt toekomst aan thuiszitters, middels de kracht van het buitenleven en de positieve invloed van het omgaan met dieren’ - Talentenhoeve

Overijssel

Buitensporig Zorg - Zwolle 

Voor jonge mensen van 7 tot 30 jaar die thuiszitten, risico lopen om thuis te komen zitten, of simpelweg merken dat ze vastlopen op school of werk. Die merken dat het contact met anderen lastig verloopt, mogelijk ook door ASS, ADHD of hoogbegaafdheid. Buitensporig biedt voornamelijk integraal maatwerk op de drie peilers van zelfredzaamheid: emotioneel welzijn, sociaal netwerk en participatie. Dit doen ze middels individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en/of dagbesteding. ‘Pas als je de druk eraf haalt, ontstaat weer ruimte voor verbinding. En daarmee voor groei in zelfredzaamheid’ - Buitensporig Zorg

LEF! - Almelo

LEF! is onderdeel van Stichting Nederland Participeert. Dit leer- en ontwikkelpunt is voor jongeren (12 tot 23 jaar) die hun plek op school, studie of werk nog niet gevonden hebben, bijvoorbeeld omdat ze hoogbegaafd zijn of autisme hebben. Samen met onderwijsinstanties, scholen en bedrijfsleven wordt intensieve ondersteuning geboden in een veilige plek, zodat jongeren zich op een passende manier kunnen ontwikkelen. Terugkeer naar onderwijs en/of werk is altijd het doel. ‘We gaan samen op talenten-ontdekkingsreis’ - LEF!

Lokaal13 - Dalfsen

Op de onderwijs-zorgboerderij werken jongeren (12 tot 21 jaar) aan hun persoonlijke ontwikkeling, met begeleiding met sociaal emotionele, onderwijsleerproces of studieloopbaan. Jongeren kunnen tot rust komen en onderwijs volgen bij Lokaal13. ‘Wij begeleiden jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling op een positieve, oplossings- en toekomstgerichte manier’ - Lokaal13

Praktijk De Poel - Wierden

Praktijk De Poel biedt (hoog)begaafde kinderen en jongeren ambulante begeleiding binnen een traject op maat. Het team werkt zowel vanuit de praktijk als bij gezinnen thuis. ‘Bij ons werken zij vanuit een omgeving met ontwikkelingsgelijken aan het herstel van hun welzijn, aan zelfstandigheid bij het leren en aan hun terugkeer naar school’. Individuele begeleiding en behandeling, opvoedondersteuning, ouderbegeleiding, peergroep en EMDR zijn vormen die ingezet kunnen worden - Praktijk De Poel

Utrecht

Autisme Centrum In Contact (ACIC) - Hilversum

Voor kinderen (vanaf 5 jaar), jeugdigen en jongvolwassenen met een vorm van autisme en het gezin. ACIC werkt volgens de ontwikkelingsgerichte benadering, de begeleiding is gericht op groei en ontwikkeling in de breedte en diepte. Onvoorwaardelijke acceptatie is daarin het sleutelwoord. ‘We willen jou een plek bieden waar je kunt uitrusten, kunt groeien en uiteindelijk de stappen kunt zetten die jij wilt maken’ - ACIC Begeleiding bij autisme

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding - Utrecht

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor hoogbegaafde jongeren en hun ouders die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn. Feniks is een plek waar jongeren kunnen herstellen op het gebied van psychisch, maatschappelijk of sociaal vlak. De drie pijlers Zorg (peers, ontdekken interesses), BewustBrein (uitstroom) en Preventie (voorkomen uitval) zijn de basis van de werkwijze. ‘De programma's van Feniks vinden zowel bij Feniks zelf als op scholen plaats’ - Feniks

FOS Onderwijs - Amersfoort

FOS biedt advies, begeleiding en onderwijs aan basisschool kinderen wanneer school (even) niet passend is. Het doel van het tussenstation FOS is dat de onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld zijn gebracht en dat de kinderen na een periode van 3 tot maximaal 6 maanden terugkeren naar het regulier basisonderwijs of naar een andere passende plek in het onderwijs. ‘Focus op Ontwikkeling is Succes’ - FOS Onderwijs

FLOOR jongerencoaching - Landelijk, Utrecht opleidingsplek

Als je niet de standaardroute loopt, hoe creëer je dan een leven dat bij jou past? Met een FLOOR jongerencoach krijgen jongeren helder wat ze willen en kunnen. Landelijke organisatie van vrijwillige FLOOR-coaches en supervisors begeleiden jongeren tussen de 15 en 30 jaar middels de Persoonlijke Toekomstplanning Methodiek. ‘We helpen jongeren hun eigen weg te vinden’ - FLOOR jongerencoaching

Maupertuus - Driebergen-Rijsenburg

Particuliere school voor kinderen (7 tot en met 20 jaar) met leer- of ontwikkelingsproblemen en biedt passend onderwijs op elk leerniveau. Maupertuus richt zich bijvoorbeeld op jongeren met faalangst, ADHD, autisme, hoogbegaafdheid en schooltrauma. Via trajecten op maat werkt Maupertuus aan cognitieve capaciteiten en kennis, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. ‘Wij rennen jou niet voorbij, we kennen je tempo en nemen je mee!’ - Maupertuus

SOVEE - Amersfoort

SOVEE werkt aan kansen voor kinderen en jongeren tot 27 jaar. Biedt begeleiding, advies, training en coaching aan jongeren, ouders, scholen en organisaties die met jeugd werken. Speciaal voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar waar school niet past biedt SOVEE een leerprogramma op maat. Weer in gesprek komen met ouders en school is een belangrijk aspect. HB Connect is onderdeel van SOVEE. Hoogbegaafde jongeren die (deels) uitgevallen zijn op school komen bij elkaar. Om eigen creativiteit te uiten (schilderen, muziek, schrijven et cetera), elkaar te ontmoeten, ontspanningsoefeningen uit te voeren of interessante plekken in Amersfoort te ontdekken - SOVEE en HB Connect

Zuid-Holland

Acato (Academie Cato) - Rotterdam

Bij Acato kun je terecht als je je plek in school, studie of op werk nog niet gevonden hebt. Voornamelijk jongeren met autisme komen bij Acato. Acato is een kleine school waar wiskunde en Engels wordt gegeven, maar ook les in koken, tekenen of ondernemerschap. Klassen zijn niet groter dan 4 jongeren, een-op-een begeleiding kan ook. ‘Jezelf op jouw manier, jouw voorwaarden en jouw tempo ontwikkelen. Tot kunstenaar, ondernemer, muzikant of programmeur: jij mag het zeggen!’ - Acato

Atalanta - Gouda

Ondersteunt (hoog)begaafde kinderen en jongeren, zodat hun welzijn, ontwikkeling en maatschappelijke participatie binnen hun mogelijkheden tot bloei kunnen komen. Eerst ligt de focus op herstel van welzijn, om vervolgens interesses en motivatie te hervinden. Zowel laagdrempelige, ambulante en/of ouderbegeleiding als wat meer intensieve behandeling wordt geboden. ‘Bloei, groei en ontwikkel is de kern van’ - Atalanta

Floor en Fauna - Zoetermeer

Opent voorjaar 2024. Floor en Fauna biedt dagbesteding aan kinderen van 6 tot 13 jaar die uitvallen in het basisonderwijs en (deels) thuiszitten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, autisme is expertise. Elke dag wordt hetzelfde overzichtelijke ritme aangeboden waarin activiteiten in groepjes, spel, koken, dieren verzorgen, rust, pauze en (eventueel) schoolwerk elkaar afwisselen. In alle activiteiten worden hoofd, hart en handen aangesproken. ‘Floreren, Fun en Flexibel zijn onze kernwaarden’ - Floor en Fauna

Hart voor IQ (Haviq) - Alblasserdam

Overkoepelende, bovenschoolse voorziening specifiek voor leerlingen met een (zeer) begaafd intelligentieprofiel. Huiselijke en veilige omgeving waar deze jongeren zich maximaal kunnen ontplooien. Ontmoeting, onderzoek, ondersteuning en onderwijs zijn de vier pijlers van Haviq. ‘Omdat iedereen verschillend is, komen bijna alle kleuren in het logo voor’ - Haviq

Inizo - Boskoop en Stompwijk

Kinderen en jongvolwassenen met autisme en/of onbegrepen gedrag vinden bij Inizo de ruimte om te wonen, werken, leren en (re)creëren in een veilige, vertrouwde zorgomgeving. Er zijn verschillende arrangementen beschikbaar, zoals dagbesteding, leren en werken. ‘Bij Inizo zoeken we naar de balans tussen vrijheid, structuur en gedeelde verantwoordelijkheid. We geven mensen de ruimte om te leren, ervaren en groeien vanuit eigen kracht’ - Inizo

Jomajole - Moerkapelle

Zorgkwekerij met zinvolle dagbesteding voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen en volwassenen. Denk aan zaaien, oogsten, dieren verzorgen, catering, onderhoud en schoolopdrachten. Afhankelijk van interesses en ontwikkeling volgt elke persoon een eigen programma. Terugkeer naar school kan een doel zijn van de begeleiding, maar ook werk of voor langere tijd bij Jomajole werken. ‘Doen waar je goed in bent of wilt zijn, staat bij ons voorop’ - Jomajole

Mini-maatschappij Gewoon Anders - Den Haag

De stichting biedt mensen met ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid et cetera (met of zonder diagnose) holistische ondersteuning en begeleiding in de levensgebieden zorg, wonen, welzijn, vrije tijd en onderwijs. Lotgenotencontactavonden, stage lopen, leren op de leerwerkplek of vrijwilligerswerk zijn mogelijkheden bij de Mini-maatschappij. Verder worden er diverse trainingen aan ouders en andere belangstellenden gegeven. ‘Op het moment dat je als mens volwaardig meetelt met al je gebreken, dan kun je pas echt spreken van een inclusieve maatschappij’ - Mini-maatschappij Gewoon Anders

Stichting Beleef de Peerdegaerdt - Strijen

Zorg- activiteitenboerderij met begeleiding voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 27 jaar, die om welke reden dan ook niet meer naar school gaan. Afgestemde ontwikkeltrajecten met als einddoel terug naar school, werk of dagbesteding. Paardencoaching vormt een rode draad door heel het ontwikkeltraject. ‘Jongeren vinden op Landgoed de Peerdegaerdt een veilige plek en de rust, steun en begeleiding die ze nodig hebben om te herstellen en vanuit hun eigen kracht de vaak complexe wereld aan te kunnen’ - Stichting Beleef de Peerdegaerdt

Stichting Innovators - Gorinchem

Nog in opstartfase. Een plek voor talentontwikkeling voor hoogbegaafde kinderen van 4 tot 23 jaar. In een groene omgeving waar de kinderen middels groeps- of individuele begeleiding hun talenten kunnen ontwikkelen, zoals talen leren, sporten, politicologie en programmeren. ‘Deze kinderen moeten tot rust kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen, zodat ze weer met plezier in het leven komen te staan en zich gezien en gewaardeerd voelen’ - Stichting Innovators

Stichting Urban Skillsz - Rotterdam 

Is een streetwise zorg- en welzijnsorganisatie gericht op jeugdwerk, begeleiding, dagbesteding en werk voor jongeren van 10 tot 28 jaar. Urban Skillsz werkt met talentvolle jongeren in een kwetsbare omgeving en/of situatie. Middels skillstrainingen, sport, cultuur, stages en loopbaanoriëntatie- en begeleiding ontdekken de jongeren hun interesses, kwaliteiten en vaardigheden. Om daarna aan het werk te gaan of terug naar school. ‘Iedereen heeft talenten en ambities’ - Stichting Urban Skillsz

Tuin van Wijsheid - Leiden

Beschrijving volgt binnenkort

Quko - Voorhout

Zorgeloze educatie voor jongeren (ongeveer 13 tot 23 jaar) die thuis zitten. ‘Wij begrijpen dat deze jongeren behoefte hebben aan een herstelperiode.’ De jongeren werken op allerlei manieren aan hun talenten: certificaten behalen, vreemde taal leren, fotografie, gitaar leren spelen, voetballen, lego techniek of iPhones repareren - Quko