Aangesloten initiatieven

Benieuwd naar de initiatieven die verbonden zijn aan het Initiatieven Collectief? Hieronder vind je korte beschrijvingen van de initiatieven. Er is ook een visuele tour ontwikkeld met tekeningen en foto's. Je krijgt een inkijkje in wat de verschillende initiatieven inhouden, hoe ze eruitzien en wat hun focus is.

Bekijk de visuele tour

Wil je je aanmelden als nieuw initiatief? Neem dan contact op met Marjan Veenstra: marjanveenstra@hotmail.com 

Zeerijp: Praktijk de Ezelsbrug

Begeleiding vanuit de Jeugdwet voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die normaal tot hoogbegaafd zijn en zijn uitgevallen binnen het regulier onderwijs.

Meer over dit initiatief


Visuele plaat De Ezelsbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilburg: Boilrs Hub

Bij Boilrs Hub in Tilburg kunnen jongeren terecht voor een drankje, een luisterend oor, om mensen te ontmoeten, om allerlei spullen te kopen, te ontdekken waar ze blij van worden, wat hun gedroomde toekomst is of om mentaal en fysiek fitter te worden.

Meer over dit initiatief


Visuele plaat Boilrshub

 

 

 

 

 

 

Krommenie: Praktijk de Regenboog

Voor kinderen en jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar met leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme), gedragsstoornissen (ADHD, hechtingsproblematiek), verstandelijke beperkingen of een combinatie van problemen. De kinderen/jongeren krijgen programma op maat met als doel terug te gaan naar een passende school binnen regulier aanbod. Verschillende vormen van begeleiding/behandeling kunnen bekostigd worden vanuit Zorg in Natura (ZIN) of PGB. Voor jeugdhulp hebben wij contracten met de verschillende gemeenten.  

Meer over dit initiatief


Visuele plaat De Regenboog

 

 

 

 

 

 

Arnhem: Maak-Lab

Creatieve werkplaats voor jonge mensen van 8 tot 32 jaar. 

Meer over dit initiatief


Visuele plaat Maak-Lab

 

 

 

 

 

 

Culemborg: Linawijs

Ontwikkelplek voor kinderen met internaliserende problematiek die uitgevallen zijn, of dreigen uit te vallen van onderwijs. Eerst ambulant (bij de kinderen thuis) en zodra het voor de kinderen mogelijk is naar de Linawijs locatie. Kinderen die individueel begeleid worden, worden ook ingeschreven voor het onderwijs.  

Meer over dit initiatief


Visuele plaat Linawijs

 

 

 

 

Oosterwolde: Natuurkr8

Onderwijs-zorgboerderij voor kinderen van 4-14 jaar. De hulp en ondersteuning kan plaatsvinden bij Natuurkr8, maar ook op school of in combinatie. Financiering via de gemeente (Jeugdwet) of via cofinanciering met de scholen. 

Meer over dit initiatief


Visuele plaat Natuurkr8

 

 

 

 

 

 

 

Zutphen: Het Dagelijks Bestaan 

Dagprogramma voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Jongeren worden begeleid richting onderwijs, werk en/of (langdurige) hulpverlening. Er zijn ook plekken voor beschermd wonen, waarbij jongeren ondersteund worden in hun groei naar zelfstandigheid. Financiering vanuit gemeente (Jeugdwet, Wmo). 

Meer over dit initiatief 


Infographic Het Dagelijks Bestaan

 

 

 

 

 

 

Brilliant Future Kids

Creatieve ontwikkelplek voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met autisme en een bovengemiddeld tot hoog IQ, die geen passende plek hebben in het regulier en speciaal onderwijs. Interesse voor creatieve en/of ICT-onderwerpen is een must. Zie de website voor toelatingscriteria. Financiering vanuit gemeente (Jeugdwet, Wmo). 

Meer over dit initiatief


Infographic Brilliant Future Kids

 

 

 

 

 

 

Hilversum: ACIC, Centrum voor Autisme en Onderwijs

Voor kinderen (vanaf 5 jaar), jeugdigen en jongvolwassenen met een vorm van autisme. Vooraf moet er afstemming/contact geweest zijn met de gemeente over/voor een oriënterend gesprek bij ACIC. Zie de website voor toelatingscriteria. 

Meer over dit initiatief 


Visuele plaat ACIC

 

 

 

 

 

Boskoop: Inizo

Voor kinderen en jongvolwassenen met autisme en/of onbegrepen gedrag. Het onderwijsniveau ligt tussen de praktijkgerichte leerroute en HAVO. Er zijn verschillende arrangementen beschikbaar. Met als doel om ter plekke onderwijscompetenties te trainen en te onderzoeken of er in een overstap naar een V(S)O school is te realiseren. Zie de website voor toelatingscriteria. 

Meer over dit initiatief


Visuele plaat Inizo

 

 

 

 

 

 

Eindhoven: ConnEQt (Rebel Talent) 

Voor jongeren van 11 tot en met 23 jaar met een hoge tot (extreem) hoge intelligentie en een bijzondere ondersteuningsvraag (hoogbegaafdheid, ass, ad(h)d, hoogsensitiviteit, onderpresteren, sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek etc.).  

Meer over dit initiatief

 


Infographic Conneqt Initiatieven Collectief

 

 

 

 

Dongen: Stichting Stronk  

Een jeugdwerkplaats voor jongeren van 14 tot en met 23 jaar. Stronk werkt samen met jongeren die thuiszitten aan producten en aan henzelf.

Meer over dit initiatief

Friesland: Onderwegwijzer  

Voor jongeren die zich op het reguliere onderwijs niet thuis voelen. Zowel persoonlijke, als educatieve begeleiding.  

Meer over dit initiatief

Strijen: Stichting Beleef de Peerdegaerdt  

Zorgboerderij met begeleiding voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 27 jaar uit de Hoeksche Waard, Regio Rijnmond en de Drechtsteden. Afgestemde ontwikkeltrajecten met als einddoel terug naar school, werk of dagbesteding. Financiering vanuit de gemeente (Jeugdwet of Wmo). 

Meer over dit initiatief 

Andijk: Jeugdzorgbedrijf Owlish Fortress 

De zorgboerderij biedt professionele ondersteuning bij groepsactiviteiten of een persoonlijk leertraject. Er is lesmateriaal aanwezig. Financiering vanuit de gemeente (Jeugdwet, Wmo). 

Meer over dit initiatief

Utrecht: Feniks Ontwikkelingsbegeleiding 

Ontwikkelingsgerichte begeleiding voor meer- en (uitzonderlijk) hoogbegaafde jongeren en hun ouders. In samenwerking met scholen, gemeenten en professionals. Financiering vanuit de gemeente (Jeugdwet).  

Meer over dit initiatief

 

West-Friesland: Talentenhoeve  

Zorgboerderij met een gestructureerde omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien. Op een eigen tempo en met gespecialiseerde zorg. Financiering vanuit de gemeente.  

Meer over dit initiatief

Veenendaal: Aan de slag 

Voor jongeren waar het huidige school- en zorgaanbod niet passend is. Samenwerking tussen Het Perron (vmbo-school en mbo-afdeling), de bovenschoolse voorziening Overstag en het regionale sociaal werkbedrijf IW4. Aan de Slag leidt toe naar werk, een reële opleiding of een combinatie van beide. Begeleiding van jongeren, ouders en werkgevers.  

Meer over dit initiatief

Moerkapelle: Jomajole (Dagbesteding) 

Zorgkwekerij met dagbesteding voor jongeren die (tijdelijk) niet naar school kunnen. Terugkeer naar school kan een doel zijn van de begeleiding. Financiering vanuit gemeente (Jeugdwet en Wmo). 

Meer over dit initiatief 


Visuele plaat Jomajole

 

 

 

 

 

 

Landelijk - FLOOR jongerencoaching

Opgeleide vrijwillige coaches staan naast jongeren die niet de standaardroute lopen. Jongeren tussen 15 en 30 jaar ontdekken samen met de coach wat zij willen en hoe dat te bereiken. Het versterken van het eigen netwerk is een belangrijk aandachtspunt. De coaches zijn over het hele land verspreid.

Meer over dit initiatief

Baexem: Hoeve de Kaolder

Een jeugdhulpverleningsorganisatie waar jongeren en kinderen begeleiding, behandeling, dagbesteding, tijdelijk verblijf en kunnen wonen. Ieder kind is uniek en moet de kans krijgen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Vanuit behoeftes van het kind en ouder worden professionals ingeschakeld. Om uiteindelijk vanuit interesses en successen te komen tot een nieuw toekomstperspectief.

Meer over dit initiatief