Transitiearena: Ontwikkelingsperspectief voor jongvolwassenen

Op 13 november 2024 is de volgende bijeenkomst van de transitiearena 'Ontwikkelingsperspectief voor jongvolwassenen: het kan wél' in Utrecht. In de vorm van een transitiearena gaan we aan de slag met vragen als: Hoe bereiken deze initiatieven jongeren? Wat werkt in hun aanpak? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de ervaringen? Meld je aan met het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Er zijn zorgen over de jeugdzorg. De zorg en ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen staat onder druk en faalt zelfs in bepaalde gevallen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 en de decentralisaties ligt de verantwoordelijkheid voor de brede zorg en ondersteuning aan de jeugd bij gemeenten. Het idee was dat dit zou leiden tot een effectiever jeugdstelsel en zorg en ondersteuning dichterbij. De decentralisaties moesten leiden tot het doorbreken van verkokering en opknippen van problemen, beter en meer samenwerken en daarmee het verkleinen van de kloof tussen systeem en leefwereld.

Wetten en systemen zitten in de weg

Maar in de praktijk pakt dit nog niet zo uit. Wetten en systemen zitten in de weg voor jongeren, ouders en professionals. Vooral in de overgang van 18- naar 18+ zitten allerlei knelpunten. De verschillende wetten, en de daarmee samengaande financieringsstromen, zorgen niet voor doorlopende ondersteuning en samenwerking, maar leiden tot versnippering en heen en weer schuiven van verantwoordelijkheden en regie: van het kastje naar de muur gestuurd worden is voor veel jongeren nog dagelijkse realiteit. Er ligt een grote uitdaging en er is nog veel werk aan de winkel.

Het kan wél

Toch zijn er ook steeds meer plekken waar het wel lukt om doorlopende, levens brede ondersteuning te bieden aan jongvolwassenen. Op steeds meer plekken poppen initiatieven en organisaties op, vaak ontstaan van onderop, die in staat zijn om jongvolwassenen die voor anderen buiten beeld blijven wél te bereiken. Deze initiatieven kunnen jongeren wél perspectief en praktische en doorlopende ondersteuning bieden op een plek waar ruimte en aandacht is voor ontwikkeling. Hoe doen zij dit? Wat werkt in hun aanpak? Wat zijn succesfactoren? Wat zijn de ervaringen? Hoe zijn ze ontstaan en hoe kunnen ze blijven bestaan? Want ook deze initiatieven staan onder druk door verkokering en versnippering. Hoe kunnen zij leren van elkaar? Hoe kunnen zij elkaar versterken en zorgen dat deze beweging van het anders doen groeit? Er zijn al voorbeelden van netwerken die zijn ontstaan vanuit deze kleinschalige initiatieven en organisaties, bijvoorbeeld het Initiatieven Collectief.

Drie bijeenkomsten

We gaan aan de slag in de vorm van een transitiearena. Deze is gebaseerd op de transitietheorie van Drift. De uitgangspunten van deze theorie zijn: het werken aan verandering kost tijd, verandering ontstaat van onderop (niches) en de verandering van waarden ligt aan de basis. Een transitiearena biedt deelnemers de gelegenheid om vernieuwing en verandering met elkaar te delen, experimenten te volgen en samen vooruit te kijken. 

Gezocht: Veelbelovende initiatieven voor jongvolwassenen

Movisie wil de verandering en de beweging in de jeugdzorg ondersteunen en verder brengen. We zijn op zoek naar initiatieven, organisaties en netwerken die zich hierbij willen aansluiten. Die jongeren perspectief en praktische en doorlopende ondersteuning bieden op een plek waar ruimte is voor ontwikkeling. Herken je jouw initiatief/organisatie hierin? Dan komen we graag met je in contact. Lees meer over onze oproep en bekijk voorbeelden van initiatieven met wie we al in contact zijn. Ook mensen vanuit gemeenten en organisaties die het anders doen of willen doen kunnen ons benaderen. Wil je jouw initiatief graag presenteren tijdens de transitiearena? Neem dan contact op met Gery Lammersen.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats op 13 november 2024 in The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht. De transitiearena is van 10:00 uur (inloop vanaf 09:30 uur) tot 12:30 uur met afsluitend een lunch. We leiden de bijeenkomst in met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift en een aantal actualiteiten. Daarna presenteren we twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk en gaan we vervolgens in groepen uiteen om verder te verdiepen en uit te wisselen.

  • 09:30-10:00 uur Inloop met koffie en thee
  • 10:00-10:30 uur Aftrap en introductie
  • 10:30-11:15 uur Delen van inspirerende verhalen uit de praktijk
  • 11:15-12:15 uur Verdieping
  • 12:15-12:30 uur Terugkoppeling en vooruitblik
  • 12:30-13:00 uur Afsluitende lunch

Praktische informatie

Datum en tijdstip: 13 november 2024 van 09:30 tot 13.30 uur
Locatie: The Colour Kitchen Zuilen. Pr. Christinalaan 1, 3554 JL te Utrecht.
Aanmelden: Meld je aan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen.

Transitiearena Ontwikkelingsperspectief voor jongvolwassenen op 13 november 2024