Online training: Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?

Werk je op school met leerlingen? Dan is de kans aanwezig dat je er een paar kent die worstelen met depressieve gevoelens of zelfmoordgedachten. Om die beter te signaleren en bespreekbaar te maken, biedt deze gratis e-learning in ongeveer 1,5 uur nieuwe kennis, inzichten, oefenmateriaal en praktische handvatten.

De e-learning helpt professionals bij het creëren van een veilige omgeving op school. De online module is ontwikkeld door Movisie, COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie, in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel is het terugdringen van suïcidaliteit bij kwetsbare jongeren. 

Uit onderzoek blijkt dat LHBTI-jongeren veel vaker kampen met depressie dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Daarom besteedt de module ook aandacht aan thema's als seksuele en genderdiversiteit.

De e-learning is met account gratis te doorlopen via de Movisie Academie.

Weet jij hoe het ècht gaat met je leerlingen?

Voor wie?

Voor professionals binnen het onderwijs, sociaal werkers en andere geïnteresseerden.

Wat komt aan bod?

  • Het signaleren van suïcidale gevoelens en depressiviteit.
  • Basiskennis over de thematiek.
  • In gesprek gaan met leerlingen over seksuele en genderdiversiteit.
  • Tips en tricks om een LHBTI-inclusieve omgeving te creëren.
  • Reflectie op eigen kennis en bewustzijn.
  • Casuïstiek gebaseerd op interviews met docenten en leerlingen.
  • Informatie over instanties die hulp bieden.

Accreditatie: in aanvraag bij Registerplein.