Citytrainers

De interventie Citytrainers zet in op het trainen van inwoners tot Citytrainer, zodat zij in staat zijn om samen met verenigingen en organisaties sport- en culturele activiteiten te organiseren voor mensen uit hun eigen buurt of netwerk.

Download de uitgebreide interventiebeschrijving:

Interventiebeschrijving-Citytrainers-2021.pdf 711.81 KB Thumbnail

Doelgroep

Citytrainers staat open voor inwoners vanaf 14 jaar die gemotiveerd zijn om sport- en culturele activiteiten te organiseren in hun stad of dorp. Gestreefd wordt naar een brede invulling van de doelgroep. Een groep van maximaal 15 deelnemers die de training volgen, bestaat idealiter uit een evenwichtige mix van deelnemers naar geslacht, etniciteit en opleidingsniveau. Vindplaatsen zijn onder andere scholen, culturele instellingen, sportverenigingen en krachtwijken

Doel

Inwoners initiëren, ontwikkelen en begeleiden sportieve en/of culturele activiteiten in hun buurt, wijk of stad en creëren daarmee een vraaggestuurd aanbod dat optimaal aansluit bij de behoeftes van inwoners.

Aanpak

Er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op bijvoorbeeld het gebied van zelfvertrouwen. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee en een half uur, twee follow-up dagen van vier uur en 15 uur praktijkervaring. Het totale tijdsbestek hangt af van de tijd die de cursusleider tussen de bijeenkomsten laat zitten. Doorgaans beslaat de training ongeveer vier maanden.

Materiaal

Het Citytrainers materiaal bestaat uit een basispakket met cursus en handleiding 'Ik train mijn stad’ en een train-de-trainer pakket voor project- cursus- en praktijkbegeleiders (inclusief competentieprofielen). Dit is ontwikkeld in samenwerking met de onderwijskundig adviesbureaus KPC Groep 2011 en CINOP 2017. Het basispakket is in het Engels vertaald in 2019.

Ontwikkelaar
‘S-PORT - Gemeente ’s-Hertogenbosch
Sheila Huijs Driessen
s.driessen@s-hertogenbosch.nl
06-54353695
www.denbosch.nl/nl/jongeren/jongerendoenmee/citytrainers

Onderzoek

Wat in 2007 begon met één groep van tien deelnemers, is in 2019 als volgt uitgegroeid (Afdeling Sport & Recreatie, 2011-2019):

 1. 2725 Citytrainers in 16 Nederlandse steden waarvan 823 in ’s-Hertogenbosch.
 2. 40.875 uur praktijkervaring opgedaan
 3. Vijftig procent (928 Citytrainers in 2018) is actief gebleven en spendeert gemiddeld 12 uur per jaar (in totaal dus 11.136 uur 2018) aan activiteiten.
 4. Doelgroepen: jongeren vanaf 14 jaar, statushouders 18+, volwassenen 18- 55 jaar, senioren 55+ en kinderen vanaf 10 jaar (voorproefje op Citytrainer)
 5. Werkvelden; cultuur, sport, onderwijs en welzijn.
 6. Trots op; online cursus en citytrainer uitreiking met 50 citytrainers en 100 ouders, praktijkbegeleiders en vrienden (i.v.m. COVID)

Wat in 2007 begon met één groep van tien deelnemers, is in 2014 als volgt uitgegroeid (Afdeling Sport & Recreatie, 2011-2014):

 • 200 Citytrainers in ’s-Hertogenbosch
 • 3.000 uur praktijkervaring opgedaan
 • Vijftig procent (100 Citytrainers) is actief gebleven en spendeert gemiddeld 12 uur per jaar (in totaal dus 1.200 uur) aan activiteiten
 • Van deze 50% zet 14% (28 Citytrainers) zich structureel gemiddeld twee uur per week in (2.240 uur per jaar)
 • De totale structurele inzet bedraagt dus 3.440 uur per jaar
 • > 8.000 deelnames aan activiteiten
 • + 300 activiteiten extra georganiseerd naast het bestaande aanbod van activiteiten
 • In de eerste helft van 2015 zijn 60 Citytrainers opgeleid.
Beoordeling
De interventie Citytrainers is in juli 2021 door een onafhankelijk panel opnieuw beoordeeld als Goed Beschreven (na vijf jaar worden beoordeelde interventies herbeoordeeld). De beoordelaars waarderen dat Citytrainers op hun kracht worden aangesproken en ingezet. Citytrainers is inzetbaar voor gemeenten die hun jongeren duurzaam willen laten meedoen in hun directe leefomgeving en sluit bovendien aan bij de behoefte van verenigingen en stichtingen met een krimpend vrijwilligersbestand. De interventie is laagdrempelig en breed inzetbaar. Ten slotte wordt de uitbreiding van de methodiek naar basisschoolkinderen als sterk punt genoemd.