Vrijwillige inzet

Vrijwilligerswerk houdt de samenleving als geheel én de vrijwilliger zelf gezond en veerkrachtig. Waar mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en de samenleving, ontstaan sociale innovatie en ondernemerschap. Vrijwilligerswerk is een doel en middel voor zowel gemeenten als organisaties en initiatieven. Vanuit onze kennisfunctie ondersteunen wij dit.

Artikelen en publicaties