Profiel: Krista van Mourik

Functie

Senior projectleider en onderzoeker

Team

Zeggenschap en burgerbetrokkenheid

Thema's

  • Vrijwillige inzet en burgerbetrokkenheid
  • Burger- en cliëntenparticipatie
  • Samenwerken in de wijk
  • Actie-onderzoek en design thinking

Ik heb meegewerkt aan: