Wat werkt bij het stimuleren van vrijwillige inzet en actief burgerschap?

Hoe kunnen burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties mensen stimuleren om zich als vrijwilliger of actief burger in te zetten? Drie factoren zijn hierbij van belang: capaciteit (kunnen), motivatie (willen) en mogen (gevraagd worden).

Dit blijkt uit een onderzoek van Movisie waarbij de wetenschappelijke literatuur is geraadpleegd en een groep experts op het thema vrijwillige inzet en actief burgerschap is bevraagd. De resultaten zijn te vinden in een nieuw Wat werkt bij-dossier en bijbehorende infographic.

Download het Wat werkt bij-dossier

Download de infographic


Screenshot infographic Vrijwillige inzet actief burgerschap