Kennissynthese Sociaal Werk: Versterken van het alledaagse leven

In 2020 is er een inventarisatie gemaakt van maatschappelijke vraagstukken, om tot een landelijke Kennis en Onderzoeksagenda Sociaal Werk te komen om de positie van sociaal werkers te versterken, zodat ze voldoende toegerust zijn om de complexe vraagstukken aan te pakken. In de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk werden er vier ‘pijlers’ geformuleerd voor de agenda. Pijler 3 gaat over het versterken van het alledaagse leven.

Dit rapport is onderdeel van een serie kennissynthesen. De andere rapporten zijn te vinden via de onderstaande links:

Een overkoepelende reflectie op de kennissynthesen is hier te vinden:

Deze kennissynthese gaat over het versterken van het gewone leven, ook wel het alledaagse leven genoemd. Deze biedt zicht op de bestaande en ontbrekende kennis op dit gebied. Zo blijkt dat er meer kennis nodig is over de toepassing in de praktijk van al bestaande kennis over netwerkgericht werken en netwerkversterking, maar ook over de redenen waarom de bestaande kennis niet altijd toepasbaar is in de praktijk. Er blijkt onduidelijkheid te zijn over wat dan precies dat ‘gewone leven’ is en daarmee ook over wat versterkt moet of kan worden. Meer kennis is nodig over wat de opvattingen vanuit het perspectief van inwoners zelf zijn, hoe beleidsmakers hiernaar kijken en wat de opvattingen zijn van professionals die ondersteuning bieden.

In deze kennissynthese staan twee thema’s centraal, namelijk: 
1. Netwerkgericht werken en netwerkversterking, en 
2. Centraal stellen van het alledaagse leven. 
De kennissynthese  beantwoordt de vraag welke theoretische kennis, praktijk-, ervarings- en methodische kennis voor en van het sociaal werk al beschikbaar is voor deze twee thema’s.