Gidsen als bruggenbouwers en hulpbronnen

Kansen en de kracht van het informele

In dit onderzoek richten we ons op gidsen en de rol die zij vervullen als informele hulpbronnen. Deze gidsen geven toegang tot hulpmiddelen – en daarmee kansen en mogelijkheden – aan jongeren en gezinnen in minder kansrijke omgevingen.

De toegang tot economische, sociale en culturele hulpbronnen is ongelijk verdeeld. En juist in omgevingen waar ze het hardst nodig zijn, zijn netwerken fragiel en gunstige en helpende hulpbronnen schaars. Het omzien naar elkaar op vrijwillige basis is een cruciaal onderdeel van de sociale basis. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Vrijwilligers en andere informele contacten kunnen doorgaans goed aansluiten bij de behoeften, uitdagingen en mogelijkheden van de jongeren en gezinnen waar zij bij betrokken zijn. Hierdoor ontstaan kansen en toegang tot praktisch advies, steun, informatie en kennis: hulpmiddelen die een cruciale rol spelen bij het krijgen, zien en kunnen pakken van kansen voor personen in een minder kansrijke omgeving.

Drie casussen

Aan de hand van drie casussen zijn verhalen opgehaald over de betekenis van gidsen in het leven van verschillende mensen. De casussen bieden inzicht in de rol die een gids heeft gehad in het leven van Hicham, Wais en Ella en haar dochter Hanna. De gidsen Janneke, Jamal, Margot en Mark hebben bijgedragen aan het creëren van meer gelijke kansen en mogelijkheden. Zij hebben als brug gefungeerd naar diverse helpende hulpbronnen, zoals advies, praktische en emotionele steun en informatie en kennis.

Bekijk en download de publicaties hieronder