Actievoeren en vrijwilligen: verhalen van verandering

In deze publicatie hebben we inzichten over de verschillende verschijningsvormen van activistische en vrijwillige inzet voor sociale verandering verzameld. Er staan drie inspirerende portretten in van mensen die zich actief inzetten om verandering te creëren. We illustreren de bereidheid en het vermogen van mensen om zich vrijwillig in te zetten voor een samenleving waar iedereen zich erkend en thuis voelt.

Vrijwillige inzet en activisme worden vaak beschouwd als twee losstaande en verschillende activiteiten. Bij de term ‘activist’ komt al snel het beeld naar voren van een politiek betrokken en kritisch persoon met een megafoon op de barricaden die tegen het ‘systeem’ in opstand komt. Dit in tegenstelling tot het beeld van de altruïstische vrijwilliger, die zich alleen zou bezighouden met praktische en onmiddellijke ondersteuning bij bijvoorbeeld een sportvereniging. 

Deze publicatie illustreert hoe het scherpe onderscheid tussen vrijwillige inzet en activisme in de praktijk niet opgaat. Vrijwillige inzet en activisme hebben verschillende uitingsvormen en overlappen en vullen elkaar aan. Beide zijn te zien als een uitingsvorm van vrijwillige energie, waarbij ze vanuit mededogen en betrokkenheid een bijdrage willen leveren aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Soms als individu, soms als deelnemer aan een globale beweging met lokale acties en uitingsvormen en soms als lid van een commons.

Bekijk en download hieronder de publicatie