Movisie onderzoekt experiment rond huisvesting en sociale samenhang

Gerichte woningtoewijzing in Zeist

Gemotiveerde bewoners huisvesten die iets extra’s doen voor buren en wijk. En daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de sociale samenhang. De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongroen experimenteren ermee. Movisie onderzocht de impact van het experiment en sprak betrokken bewoners en professionals. De resultaten zijn verschenen in de publicatie ‘Impuls voor positief buurtcontact’.

Hoe zorg je ervoor dat een wijk een gemengde samenstelling heeft? En dat het er prettig leven en wonen is? Beleidsmakers en bestuurders hebben dit onderwerp weer prominent op hun agenda staan. Daar is ook alle aanleiding toe: in veel wijken met veel sociale huurwoningen zijn bewoners in een kwetsbare positie veelal oververtegenwoordigd. En dat heeft vaak negatieve gevolgen voor het leefklimaat in deze buurten. Minder betrokkenheid met het woongebouw en buren, buurt en omwonenden, minder zelfredzaamheid en meer vereenzaming. 

Opmerkelijk experiment

Om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit probleem, startte de gemeente Zeist samen met woningcorporatie Woongroen en welzijnsorganisatie MeanderOmnium in 2021 met een opmerkelijk experiment: gerichte woningtoewijzing. Woningzoekenden die zich bereid tonen om vrijwilligerswerk te verrichten dat ten goede komt aan bewoners van de L-flat in Vollenhove en de buurt, krijgen voorrang. Dit geldt voor een deel van de woningen die vrijkomen. 

Zeist begon in december 2021 met het experiment gerichte toewijzing  in de grootste flat van Nederland. Tot en met het derde kwartaal van 2023 zijn er 35 woningen in de L-flat gericht toegewezen. Najaar 2023 is gestart met de evaluatie van dit experiment. Voor de evaluatie is een veranderverhaal opgetekend en zijn verhalen opgehaald bij de betrokken professionals en bewoners. De bevindingen zijn  te lezen in de nieuwe Movisie-publicatie: ‘Impuls voor positief buurtcontact’. 

Foto: Robert Lagendijk

Download de volledige publicatie