Samenwerking professionals en bewonersinitiatieven leidt tot omzien naar elkaar

Soepele samenwerking in de wijk

Sociale wijkteams en maatschappelijke organisaties willen graag collectieve oplossingen zoeken voor veelvoorkomende problemen. Als dat lukt, hebben cliënten er vaak baat bij. Movisie zocht uit wat er nodig is voor een soepele samenwerking met partners, zoals met bewonersinitiatieven in de wijk.

Bij de bewonersinitiatieven die Movisie volgde, popten best wat belemmeringen op die een soepele samenwerking met professionals in de weg stonden, vertelt onderzoeker Silke van Arum. ‘De actieve bewoners vertelden bijvoorbeeld dat ze tegenwerking ervaarden vanuit de gemeente en andere professionele organisaties, omdat die soms wilden bepalen hoe en wanneer bewoners mogen participeren, in plaats van te waarderen en aan te sluiten bij wat de bewoners zelf initiëren.’

Ander vertrekpunt

Het gevolg hiervan was dat een van de drie gevolgde bewonersinitiatieven niet met de gemeente wenste samen te werken. Daarbij speelde ook dat ze zo gevrijwaard bleven van allerlei eisen waaraan ze anders mogelijk zouden moeten gaan voldoen. Een ander punt dat een soepele samenwerking tussen bewoners en professionals in de weg kan zitten, is dat ze verschillen qua vertrekpunt.

Collectief

‘We hebben twee jaar lang drie bewonersinitiatieven gevolgd’, vertelt Van Arum. ‘En we organiseerden leerkringen met acht gemeenten om het collectief en preventief werken vanuit hun wijkteams te versterken.’ De inzichten die daaruit voortkwamen voor een goede samenwerking, heeft kennisinstituut Movisie gepubliceerd in het magazine COLLECTIEF – Samen aan de slag in buurten en wijken.

Movisie maakte samen met de drie gevolgde bewonersinitiatieven afzonderlijke publicaties, waarin ze aan de hand van een veranderverhaal de waarde zichtbaar maakten. Het Badhuis in HaarlemDe Sleutel in Breda en Buurttuin Kempenaar in Barendrecht.

Geen probleem maar wens

Van Arum: ‘Professionals werken vanuit de bedoeling om mensen te ondersteunen, ze willen bijdragen aan de oplossing van problemen. Terwijl bewonersinitiatieven doorgaans vanuit iets positiefs, vanuit een wens ontstaan. Actieve inwoners zetten hun talent, kennis en vaardigheden in om bijvoorbeeld om de buurt mooier te maken, om andere bewoners te leren kennen of om iets nieuws te kunnen leren. Dat matcht niet altijd.’

Bezuinigingsmaatregel

Dat niet alle professionals staan te springen om te gaan samenwerken om collectief aanbod mee vorm te geven of om gebruik te maken van wat er al bestaat, heeft vaak te maken met hun beeld van collectief aanbod. Of het nu komt van een bewonersinitiatief of een woningcorporatie, het jongerenwerk, politie, GGD of (sport)vereniging: ze denken dat individuele hulp meer effect heeft en dat inwoners zelf dat ook prefereren boven groepsgerichte inzet. In het verlengde daarvan zijn professionals ook wel eens huiverig ten opzichte van collectief werken omdat ze verwachten dat het als een bezuinigingsmaatregel toegepast wordt.

Omzien naar elkaar

Van Arum zet daar vanuit het praktijkonderzoek een heel ander beeld tegenover, en daarmee brengt ze het gesprek op de voordelen van collectief werken voor professionals. Meer besef van de voordelen kan de samenwerking soepeler laten verlopen. ‘Wat echt een eyeopener was, was dat inwoners collectief aanbod juist zeer waarderen. Ze noemen daarbij de toegenomen sociale contacten en het omzien naar elkaar.’

Lees verder op Zorg+Welzijn

Dit artikel is een verkorte versie van het artikel wat eerder op de website van Zorg+Welzijn verscheen.

Lees het volledige artikel