Creatief Leven

De interventie Creatief Leven is een cursus voor jongeren en volwassenen die zich eenzaam voelen. Een cursus waarin je leert op een nieuwe, creatieve manier vorm te geven aan je leven: je leeft creatief. Tijdens acht wekelijkse bijeenkomsten gaan deelnemers onder deskundige begeleiding aan de slag met oefeningen om hun in een individueel traject gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ook leren ze hoe ze in de toekomst zelf kunnen omgaan met gevoelens van eenzaamheid. De interventie wordt uitgevoerd in groepsvorm. Tijdens de eerste bijeenkomsten is er vooral aandacht voor het activeren van het brein, onder andere door middel van motorische en zintuigelijke oefeningen. Later ligt het accent meer op cognitieve opdrachten, zoals het maken van plannen om te participeren in de samenleving. De cursusleider zorgt er op verschillende manieren voor dat er een veilige en warme sfeer gecreëerd wordt en geeft ieder individu positieve aandacht.

Interventiebeschrijving-Creatief-Leven-2022.pdf 1.53 MB

Doelgroep

De doelgroep voor de cursus Creatief Leven bestaat uit jongeren en volwassenen vanaf circa zestien jaar die zich eenzaam voelen en daar zelf met de hulp van een deskundige in groepsverband verandering in willen brengen.

Doel

Na het volgen van de cursus Creatief Leven voelen deelnemers zich vitaler, ervaren ze minder eenzaamheidsgevoelens en zijn ze beter in staat om in de toekomst hun gevoelens van eenzaamheid zelf te hanteren en de nadelige gevolgen ervan aan te pakken.

Aanpak

De cursus bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee tot tweeëneenhalf uur per keer. Onder leiding van een gespecialiseerde cursusleider werken deelnemers in groepen van zes tot twaalf personen actief aan het stimuleren van hun brein, om sociale interacties beter aan te kunnen gaan. Iedereen werkt met behulp van een werkboek tijdens de cursus in de groep en thuis aan het eigen doel. Zo leren deelnemers hun leven creatief vorm te geven.

Ontwikkelaar
Faktor5
Jeannette Rijks
j.rijks@faktor5.nl
06 44 57 40 09
Website Creatief Leven - Faktor5 

Materiaal

Voor de uitvoering van de cursus hebben de cursusleiders de beschikking over een uitgebreide handleiding en een vereenvoudigd draaiboek. De deelnemers beschikken allen over een werkboek met opdrachten, dat als basis dient voor de inhoud van de cursus. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van diverse materialen, zoals breinboekjes en materialen voor creatieve werkvormen. Daarnaast zijn formulieren beschikbaar voor de evaluatie. Voor de werving kan gebruik gemaakt worden van diverse voorbeelden, zoals folders, flyers, teksten en beeldmerk.

Onderbouwing

De gevolgen van eenzaamheid zijn voor zowel het individu als de maatschappij groot. Daarbij maken we onderscheid tussen biologische, psychologische en sociale gevolgen. De meeste gevolgen van eenzaamheid zijn ook weer oorzaken, in standhoudende en verergerende factoren van de eenzaamheid. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van eenzaamheid en diverse gevolgen. De cursus Creatief Leven pakt verschillende factoren aan om de vicieuze cirkel van eenzaamheid te doorbreken, namelijk: de lichamelijke stressreacties, negatieve interpretaties van sociale stimuli, onvoldoende zelfredzaamheid, een gebrek aan sociale vaardigheden, terugtrekgedrag en het tekort aan betekenisvolle sociale contacten.

Beoordeling

Creatief Leven is in juni 2022 door de Erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid erkend als Goed onderbouwd. De commissie is enthousiast over de interventie, Creatief Leven is een zeer relevante en mooi afgebakende interventie. De interventie is eenvoudig uit te voeren en in te zetten als interventie voor een omvangrijk maatschappelijk probleem. De commissie is lovend over de sterke onderbouwing en de opleiding voor de cursusleider is zeer goed omschreven. 

Interventiebeschrijving-Creatief-Leven-2022.pdf 1.53 MB