Mijn Verhaal

Mijn Verhaal is een groepsactiviteit en is ontwikkeld voor alle thuiswonende 65-plussers die risico lopen op vereenzaming. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten, hobby’s en voor hen belangrijke mensen vast te leggen. Vervolgens deelt iedere deelnemer zijn/haar verhaal binnen de groep.

Fotografie wordt ingezet als middel om het delen van dit verhaal makkelijker te maken; foto’s zetten het verhaal kracht bij en ondersteunen deelnemers die moeite hebben met zich in woorden uit te drukken. In het proces (her)ontdekt de deelnemer wat hij/zij belangrijk vindt en krijgt weer zicht op de eigen identiteit. De groep werkt samen toe naar een feestelijke presentatie waarbij zij hun verhaal delen met een door hen zelf uitgenodigd publiek, denk aan familie, vrienden, bekenden, professionals of begeleiders die hen thuis bezoeken. De aandacht voor ieders persoonlijke verhaal geeft een boost aan het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Interventiebeschrijving Mijn Verhaal.pdf 1.25 MB

Thumbnail

Doelgroep

Mijn Verhaal is ontwikkeld voor alle thuiswonende 65-plussers die risico lopen op vereenzaming.

Doel

Het vergroten van het gevoel van eigenwaarde van thuiswonende 65-plussers die risico lopen op vereenzaming, zodat zij met meer vertrouwen, en dus actiever, in het leven kunnen staan.

Aanpak

Deelnemers brengen door middel van 10 foto's hun persoonlijke verhaal in beeld en delen dit verhaal in groepsverband tijdens verschillende bijeenkomsten. Het verhaal wordt vastgelegd met een polaroidcamera en uitgebracht in een persoonlijk boekje. De afsluiting vindt plaats met een passend publiek van voor de deelnemers belangrijke mensen.

Materiaal

De belangrijkste materialen voor uitvoering zijn:

  • Polaroidcamera's en cassettes
  • Werkboek voor deelnemers
  • Handboek voor nieuwe trainers
  • Digitaal fotoportaal met handleiding (Stadstrainers online trainersomgeving);

Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie

Stadstrainers BV
info@stadstrainers.nl
010 30 76 841
www.stadstrainers.nl

Contactpersoon

Rik Moonen
rik@stadstrainers.nl
06 21 68 51 68

Onderzoek 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het maken van foto’s en een verhaal de deelnemers helpt om zicht te krijgen op wat voor hem/haar belangrijke dingen in het leven zijn. De deelnemers zijn allemaal positief over de interventie. Veelal is datgene wat deelnemers wilden bereiken (zoals nieuwe mensen leren kennen, actiever worden, hun levensverhaal optekenen) ook gerealiseerd. De waardering en ervaring van de trainers is positief te noemen. Ook zijn er verbeterpunten genoemd, zoals goed nadenken over de groepssamenstelling, voldoende (extra) begeleiding inschakelen en vooraf kijken naar de tijdsinvestering.

Beoordeling

De interventie Mijn Verhaal is in november 2022 door een onafhankelijk panel beoordeeld als Goed Beschreven. De praktijkbeoordelaars waarderen de heldere handleiding, het uitgewerkte procesplan voor de uitvoering en de borging van de interventie. Zij zijn positief over de combinatie van beeld en het delen van verhalen: de kracht ervan wordt versterkt door het groepsproces. Het is een krachtige maar tevens eenvoudige interventie die met behulp van de ontwikkelde instrumenten als het handboek, train-de-trainer workshops en coaching op maat goed is uit te voeren.