De Luisterlijn

De Luisterlijn is er voor mensen die in hun eigen omgeving niet met hun verhaal terecht kunnen, willen of durven. Door de bereikbaarheid (24 uur per dag, 365 dagen per jaar) en de geboden anonimiteit, is de Luisterlijn letterlijk bereikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een gesprek ‘van mens tot mens’.

Download de uitgebreide methodebeschrijving.

Methodebeschrijving-de-Luisterlijn.pdf 392.63 KB

Thumbnail

Doelgroep

De Luisterlijn richt zich op mensen die met hun verhaal niet in hun eigen omgeving terecht kunnen, willen of durven.

Doel

Door er dag en nacht te zijn met een luisterend oor, stelt de Luisterlijn mensen in staat om zorgen, pijn en verdriet (even) het hoofd te bieden.

Aanpak

Vrijwilligers die getraind zijn voor het voeren van gesprekken met aandacht zijn 24 uur per dag bereikbaar voor een gesprek per telefoon, mail of chat (mail en chat dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur). Degene die contact zoekt, kan anoniem blijven en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

De Luisterlijn werkt met vrijwilligers die door training en begeleiding uitstekend geoutilleerd zijn om aandachtig te luisteren naar gesprekspartners, kunnen helpen om problemen te ordenen en, indien gewenst, de gesprekspartners advies geven of wijzen op de aanwezigheid van professionele instanties. Alle vrijwilligers doorlopen een training, krijgen vervolgtrainingen, nemen deel aan intervisies en krijgen van hun trainer/begeleider feedback op hun gesprekken. 

Materiaal

Training voor vrijwilligers van de Luisterlijn. De training (deels via e-learning) is in 2019 opnieuw samengesteld en uitgegeven door de Luisterlijn.

Ontwikkelaar: 

Stichting De Luisterlijn
Contactpersoon: Wouter Stuivenwold
0346 590098
www.deluisterlijn.nl
info@deluisterlijn.nl
niet voor hulpvragen – zie daarvoor www.deluisterlijn.nl

Onderzoek

De vrijwilligers ervaren in het werk bij de Luisterlijn het gelijkwaardige contact met de gesprekspartner als waardevol. Het gevoel zinnig werk te verrichten geeft hen voldoening. De vrijwilligers zijn meer dan gemiddeld bevlogen. Ze weten goed wat er van hen verwacht wordt en over welke kennis en ervaring zij moeten beschikken. Het aantal werkuren per maand voor vrijwilligers ligt idealiter tussen 10 en 29 om te zorgen dat vrijwilligers duurzaam inzetbaar zijn.
Gesprekspartners (bellers, chatters en mailers) waarderen het gelijkwaardige contact van de gesprekken en de 24-uurs bereikbaarheid. Kanttekeningen worden door enkele gesprekspartners geplaatst bij de verwachting dat er meer directe hulp of advies zou komen, maar dat dit uitbleef.

Beoordeling

De interventie De Luisterlijn is in januari 2020 (opnieuw; na vijf jaar worden beoordeeld interventies herbeoordeeld) door een onafhankelijk praktijkpanel beoordeeld als Goed beschreven. Sterke punten die beoordelaars noemen zijn onder andere  dat het een mooie, laagdrempelige manier van ‘er zijn’ is, die zeker in een behoefte voorziet. Er is voortdurend aandacht voor doorontwikkeling en verbetering en het vrijwilligersbeleid is professioneel ingericht met een goed opleidingstraject, professionele begeleiding en goede voorwaarden.