Aan de slag met GALA

Een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde inwoners die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Op deze overzichtspagina bundelt Movisie kennis over de verschillende thema's binnen het GALA.

Direct meer over:

Veelgestelde vragen en begrippenlijst Wat is GALA en wat doet Movisie?

Maak gebruik van effectieve sociale interventies Wat is de sociale basis precies?

Kennisclips

Bekijk hier een overzicht van alle kennisclips en artikelen

Integrale aanpak

Een belangrijk uitgangspunt bij het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een integrale aanpak. Dat vraagt om samenwerking en het verbinden van bestaande kennis. Om gemeenten hierbij te ondersteunen hebben verschillende kennisinstellingen hun kennis gebundeld en beschikbaar gemaakt via de website van het RIVM. Op de overzichtspagina van het RIVM vind je per thema kennis, handvatten en producten die al beschikbaar zijn vanuit de kennisinstellingen.

Per thema vind je de volgende informatie:

  • Wat is de relevantie van de aparte thema's binnen de doelen van het GALA?
  • Wat zijn de beoogde doelen en resultaten?
  • Hoe kun je met het GALA een impuls geven aan de integrale samenwerking?
  • Waar vind je bruikbare bronnen voor aanvullende informatie?
  • Waar relevant: hoe hangt het thema samen met sport en cultuur?

Artikelen en publicaties