Het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning

Veel gemeenten hebben of willen naast formele (beroepsmatige) cliëntondersteuners ook informele cliëntondersteuners inzetten. Het gaat dan om vrijwilligers en/of ervaringsdeskundigen. Hierbij spelen vragen als: hoe zorgen we voor kwaliteit en deskundigheid, continuïteit, adequate ondersteuning, deskundigheidsbevordering en facilitering? Het samenspel met formele cliëntondersteuners en andere professionals is daarbij een punt van aandacht.

Deze handreiking is bedoeld om gemeenten handvatten te bieden op basis van de inzichten en ervaringen vanuit het gemeenten in het Koploperproject Cliëntondersteuning. De handreiking geeft informatie en inzicht in de belangrijkste aandachtspunten en dilemma’s in het samenspel tussen verschillende cliëntondersteuners. Ook zetten we je aan het werk om met behulp van een aantal tools na te denken over te maken keuzes.

In deze handreiking

Reflectietool inzet informele cliëntondersteuners

Deze handreiking kwam tot stand in samenwerking met koplopergemeenten

Alkmaar, Amersfoort, Breda, De Wolden, Deurne, Dordrecht, Enschede, Gouda, Oosterschelderegio, Putten, Roosendaal, Stichtse Vecht, Teylingen, Tilburg, Veldhoven, Voorst, Woerden

Infographic: samenwerking bij cliëntondersteuning

Het versterken van cliëntondersteuning vraagt om een goede samenwerking tussen diverse betrokkenen in de lokale praktijk. Om te komen tot een krachtige lokale samenwerking zijn verschillende methodieken als middel in te zetten. In deze infographic zijn de vijf aspecten van een goede samenwerking in beeld gebracht. Eén daarvan is het Model van Kaats. 

Bekijk de infographic hier