Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bestemd is voor iedereen die vragen heeft over levensdomeinen als zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. Cliëntondersteuning is voor gemeenten en samenwerkingspartners een middel om het stelsel van zorg en welzijn nog verder te verbeteren: om het persoonsgerichter, betrouwbaarder en toegankelijker in te richten. Movisie ondersteunt in opdracht van initiatiefnemers VNG, Ieder(In) en de Koepel van Adviesraden sociaal domein koplopergemeenten in Nederland. Zij zetten zelf stappen op het gebied van onafhankelijke cliëntenondersteuning en inspireren hun regio's dat ook te doen.

In de afgelopen jaren hebben gemeenten, samen met andere lokale partijen, hard gewerkt aan het versterken van cliëntondersteuning. Sinds 2017 werken zij binnen het Koploperproject cliëntondersteuning aan het verbeteren van het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning. Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Movisie is betrokken om de opgedane kennis en ervaringen rondom cliëntondersteuning te borgen en om onderling verbinding te maken. De komende jaren werken we aan verdere verspreiding, borging en voor iedereen toepasbare kennis over het thema cliëntondersteuning en de positionering hiervan binnen de lokale context. 

Wil jij aan de slag met cliëntondersteuning in jouw gemeente? Het COmpas fungeert als een wegwijzer in de versterking van cliëntondersteuning. Door op het COmpas te klikken vind je meer informatie over de belangrijkste handreikingen, tools en praktijkvoorbeelden van andere gemeenten.

Direct naar meer over

Het COmpas Landkaart Themapublicaties Resultaten van 5 jaar CO Producten voor een vliegende start

 

 

Artikelen en publicaties