Infographic: samenwerking bij cliëntondersteuning

CO-creatie in beeld

Het versterken van cliëntondersteuning vraagt om een goede samenwerking tussen diverse betrokkenen in de lokale praktijk. Om te komen tot een krachtige lokale samenwerking zijn verschillende methodieken als middel in te zetten. In deze infographic zijn de vijf aspecten van een goede samenwerking in beeld gebracht.

Eén daarvan is het Model van Kaats, waar wij naar verwijzen in onze handreiking: het samenspel tussen formele en informele cliëntondersteuning. Om dit praktisch toepasbaar te maken hebben we onderstaande infographic ontwikkeld, waarin het model is vertaald naar toepassing op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Download de volledige publicatie