Gemeente Roosendaal

In gemeente Roosendaal is ingezet op een duidelijk toegangsbeleid voor cliëntondersteuning. Inwoners kunnen met al hun vragen op gebied van zorg, ondersteuning, inkomen, wonen en welzijn terecht bij een en hetzelfde toegangspunt. Hiervoor zijn gebiedsnetwerken gestart met maatschappelijk werk, welzijnswerk, jeugdprofessionals, WMO-consulenten en cliëntondersteuners onder de naam WegWijs Roosendaal.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In de gebiedsnetwerken van Wegwijs Roosendaal werken professionals en vrijwilligers samen op basis van leren en ontwikkelen, steeds gericht op optimale dienstverlening aan inwoners met een verhoogde kwetsbaarheid. In Roosendaal wordt cliëntondersteuning ingezet op alle levensdomeinen, daarbij is specifieke aandacht voor cliëntondersteuning voor de toeleiding naar werk voor mensen met een beperking.

Leestip | Levenslange en levensbrede cliëntondersteuning in Roosendaal
 

Ambities

Roosendaal heeft de ambitie zich te richten op ‘vraagverheldering’ voor inwoners met begeleidingsvragen zodat:

  • De inwoner zich goed begrepen voelt.
  • Er een gezamenlijk beeld is van de problematiek op gezinsniveau
  • Er meer maatwerk geboden kan worden bij het bieden van de juiste duurzame ondersteuning.

Benieuwd naar inspirerende voorbeelden uit de praktijk in gemeente Roosendaal? Lees hier meer.

Acties

Roosendaal start een pilot waarin nieuwe meldingen een traject aangeboden wordt met uitgebreide vraagverheldering door een consulent van MEE.

Contactgegevens

Sabina de Bruin s.de.bruijn@roosendaal.nl