Gemeente Breda

In gemeente Breda wordt cliëntondersteuning integraal aangeboden. In de gemeente werken alle professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van organisaties samen onder het label ZorgvoorelkaarBreda (ZveB), dat georganiseerd is in 4 wijknetwerken.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Gezamenlijk bieden de netwerken vanuit voorzieningen in de wijk, vrijwillig en professioneel, laagdrempelige hulp en ondersteuning aan inwoners. Vrijwilligers, cliënten, bewoners en maatschappelijke partners worden actief betrokken. De cliëntondersteuning is in Breda integraal onderdeel van wijknetwerken en wordt op alle leefgebieden geboden. In Breda is sprake van een levensbrede invulling van cliëntondersteuning, er is oog voor specifieke behoeften van de inwoners. De belangrijkste uitdaging voor het netwerk ZveB in de komende jaren wordt de complexe problematiek van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. De ambitie is om de onafhankelijke cliëntondersteuning bij de keukentafelgesprekken te verbeteren: naast de vragen op het gebied van de WMO, moet ook onafhankelijke c.o. geboden kunnen worden op het gebied van jeugdzorg en participatie.

Ambities

Gemeente Breda stelt zich als opdracht om te zorgen dat

  • onafhankelijke cliëntondersteuning  in de gemeente Breda, voor alle inwoners met met een zorg-, hulp- of ondersteuningsvraag bekend en beschikbaar is voor de kwetsbare Bredanaars conform de wet en regelgeving, zowel voor de WMO als voor Jeugdzorg, (op termijn ook voor Participatie), zowel professioneel als informeel.
  • onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is indien gebruik gemaakt wordt van een maatwerkvoorziening

Speerpunten:

  1. Integratie onafhankelijke cliëntondersteuning Jeugd en Participatie
  2. Integratie onafhankelijke cliëntondersteuning binnen maatwerkvoorzieningen WMO
  3. Communicatie (bekendheid OCO naar inwoners vergroten)

Contactgegevens gemeente Breda

Carmen Peeters: c.peeters@breda.nl