Regio Twente

In regio Twente werken vijftien Twentse gemeenten, zorgkantoor Menzis, de GGD, aanbieders cliëntondersteuning, de advies- en cliëntenraden samen. Om persoonsgerichte, integrale en domeinoverstijgende cliëntondersteuning te realiseren voor alle inwoners.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

Ondanks dat de Twentse gemeenten cliëntondersteuning verschillend hebben ingekocht en vormgegeven, delen de gemeenten gezamenlijk de visie en het achterliggende doel voor passende en efficiënte cliëntondersteuning. Het project is een van de samenwerkingsprojecten van de werkgroep Menzis-Samen14. Deze werkgroep heeft als doel de samenwerking tussen gemeenten en de zorgverzekeraar/het zorgkantoor op de verschillende thema’s te bevorderen. Integrale cliëntondersteuning staat hierbij hoog op de agenda.

Binnen de regio is sprake van een toenemende behoefte aan ondersteuning in complexe zaken, waarin sprake is van multiproblematiek. In deze zaken is sprake van betrokkenheid van meerdere organisaties (sociaal domein breed).

De Twentse gemeenten, Menzis en GGD Twente willen toewerken naar breed bekende, toegankelijke en integrale cliëntondersteuning in Twente. Dat roept ook de vraag op, als we meer bekendheid geven aan cliëntondersteuning, wat kost ons dat? En hebben we dat geld daarvoor over? Uit de verkenning blijkt dat  investeren in cliëntondersteuning loont. Naast het positieve effect voor de inwoner zijn ook op tal van andere onderdelen besparingen aan te wijzen

Oog-effect-Integrale-clientondersteuning-Twente.pdf 846.34 KB

Ambities

Regio Twente heeft 7 ambities verwoord:

 • Meer inzicht krijgen in de behoefte van inwoners aan cliëntondersteuning en in het huidige aanbod in de volle breedte
 • Het vergroten van de bekendheid, herkenbaarheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning en dit dichter bij de toegang organiseren.
 • Het creëren van wet- en domein overstijgende cliëntondersteuning
 • Onderzoeken mogelijke inzet van vrijwillige cliëntondersteuning
 • Het bevorderen van deskundigheid en het borgen van de kwaliteit van de ondersteuning
 • Het inrichten van een digitaal platform cliëntondersteuning
 • Het empoweren van inwoners zelf

Acties

 • Inventarisatie- en behoefte onderzoek gericht op het in kaart brengen van vraag en aanbod (najaar 2019).

Bekijk het rapport

xpertisezorg-rapport-Twente.pdf 1.5 MB

 • Vertalen naar persona’s waaraan op basis van een klantenreis een op de groep toegesneden communicatiestrategie en kwaliteits/deskundigheidseisen voor geschikte cliëntondersteuners aan worden gekoppeld (winter 2019-2020)
 • Uitvoeringsperiode met o.a. ontwikkelen van geschikte deskundigheidsbevorderingsprogramma’s (2020-2021)
 • Ontwikkelen van een digitaal platform met functionaliteiten voor cliëntondersteuners en inwoners, waarbij naast informatie over sociale kaart, wet- en regelgeving ook ruimte om elkaar en experts direct te raadpegen (forum/chatfunctie).(voorjaar 2020, waarna online en toetsen).

Contactgegevens koploper

Elise Hol, e.hol@regiotwente.nl of Lizette Keijzer, l.keijzer@ggdtwente.nl