Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort voert actief verbeteringen door in cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning is belegd bij het netwerk Indebuurt033.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In Amersfoort is de professionele onafhankelijke cliëntondersteuning per 1 januari 2017 belegd bij Indebuurt033. Zij bieden onafhankelijke cliëntondersteuning aan cliënten en mantelzorgers. Wijkteammedewerkers, klantmanagers en trajectbegeleiders, en consulenten Wmo hebben tot taak bewoners te informeren over de ondersteuning die zij kunnen krijgen bij het vinden en verkrijgen van hulp en voorzieningen. Cliënten kunnen zich, behalve door een onafhankelijke cliëntondersteuner, ook (uitsluitend) laten bijstaan door een bekende. Bijvoorbeeld door familie, partner, vriend of
mantelzorger. Coöperatie MEE is onderdeel van ‘Indebuurt033’. Naast professionele cliëntondersteuners, maakt MEE ook gebruik van ervaringsdeskundigen die als cliëntondersteuner kunnen worden ingezet. Vernieuwend is dat Indebuurt033 laagdrempelige cliëntondersteuning aanbiedt via haar informatiewinkels.

Lees meer over Indebuurt033

Ambities

Goede cliëntondersteuning voor alle inwoners die het nodig hebben zodat mensen tijdig terecht komen bij passend aanbod. Dit vraagt om bekendheid bij de inwoners en bij de organisaties; zorgen dat cliëntondersteuners en andere partijen elkaar kennen, goed met elkaar samenwerken en elkaar waarderen en aanvullen.

Acties

  • Bekendmaking, met name ook de mogelijkheid om mensen hier digitaal eerder en beter op te attenderen. Als voorbereiding daarop een onderzoek naar digitale zoekstrategieën.
  • Verder inbedden uitvoering cliëntondersteuning in 033indebuurt; hiervoor wordt een uitvoeringsbeleid gemaakt
  • Bij de start van het koplopersproject deed gemeente Amersfoort een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten en professionals.

Bekijk onderzoek

Contactgegevens gemeente

Jacco van Roon, jj.vanroon@amersfoort.nl

Leestip: Sociale dienstverlening in de gemeente Amersfoort