Gemeente Voorst

Voorst heeft een duidelijke visie op cliëntondersteuning ontwikkeld in samenspraak met verschillende partijen. De focus ligt op een levensbrede invulling van cliëntondersteuning.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In het project ‘Voorst onder de Loep’ heeft een team van vrijwilligers en professionals uit de gemeente gedurende een jaar deskundigheid en ervaringen verzameld en verwerkt van vele vrijwilligers, experts, ervaringsdeskundigen en professionals vanuit alle mogelijke invalshoeken geïnterviewd met als centrale vraag: ‘Hoe kunnen we maatschappelijke problemen voorkomen’. Goede cliëntondersteuning is een wezenlijk onderdeel van het project Voorst onder de Loep. Voorst heeft een duidelijke visie op cliëntondersteuning ontwikkeld in samenspraak met verschillende partijen. De CMO (Cliëntenraad Maatschappelijke ondersteuning) is hier actief bij betrokken geweest.

Ambities

Voorst heeft meerdere ambities opgesteld met betrekking tot cliëntondersteuning.  Voorst biedt op het moment enkel formele cliëntondersteuning aan hun inwoners. Daarom hebben zij de ambitie om informele cliëntondersteuners, zoals ervaringsdeskundigen en vrijwilligers, op de kaart te gaan zetten. Door de zorg zo in te richten dat het werkt vanuit de behoefte van inwoners met een zorgvraag. Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft een belangrijke positie in de eigen regie van de inwoner met een hulpvraag. De inrichting van de cliëntondersteuning en het traject van de hulpvraag wordt onder de loep genomen. Ten slotte ligt de focus op een levensbrede invulling van cliëntondersteuning. Daarvoor start Voorst een pilot voor cliëntondersteuning gericht op mensen met een LVB of autisme.

Acties

Onderzoek naar huidige stand van zaken cliëntondersteuning. o.a. analyse hulpvragen en welke inwoners hier gebruik van maken.

  • Regieversterkende project ‘Van taal naar beeld: in een filmpje geven inwoners in bepaalde situaties een boodschap naar het eigen netwerk, professionals én cliëntondersteuners.
  • Bekendheid en zichtbaarheid cliëntondersteuners verhogen door organisatie in dorpskernen en inzet (moderne en traditionele) communicatiemiddelen.
  • Inwoners met een LVB of autisme proactief bereiken en (kortdurend en kortcyclisch) ondersteuning bij life-events.