Gemeente Tilburg

Koploper Tilburg wil inwoners en cliëntenorganisaties betrekken bij beleid en daarnaast voorkomen dat de cliënt voor verschillende domeinen meerdere ondersteuners nodig heeft.

Hoe is cliëntondersteuning georganiseerd?

In gemeente Tilburg is MEE aangewezen als gemeentelijke toegangspartner voor cliëntondersteuning. Om cliëntondersteuning verder te ontwikkelen betrekt MEE verschillende partijen zoals maatschappelijk werk, GGD, Werk& Inkomen en LoketZ, Zorgbelang en vrijwilligersorganisaties. Om de onafhankelijkheid deels te waarborgen zijn professionele cliëntondersteuners niet werkzaam in het wijkteam waar ze ondersteuning bieden op dat moment. Het professionele handelen wordt op basis van sturing op kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden. Om de informele cliëntondersteuner te versterken zijn er trainingen ontwikkeld.

Leestip | ‘Het is mijn droom om meedenkers voor alle Tilburgers in te zetten’
 

Ambities

De gemeente heeft de ambitie om de verschillende verwachtingen bij alle betrokken partijen naar boven te krijgen en cliëntondersteuning zodanig te organiseren dat deze draagvlak vindt bij alle belanghebbende partijen. Het betrekken van bewoners en cliëntenorganisaties is hierbij essentieel. Een ander belangrijk speerpunt is om de cliëntondersteuner wetoverstijgend te laten werken, zodat de cliënt niet voor verschillende domeinen verschillende ondersteuners nodig heeft.

Acties

  • Eén team opgeleide informele onafhankelijke cliëntondersteuners is beschikbaar voor wijkteams, UWV en W&I.
  • Vanuit één coördinatiepunt worden informele en formele cliëntondersteuners ingezet en vindt onderlinge deskundigheidsbevordering en intervisie plaats.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning is laagdrempelig bereikbaar voor inwoners. Medewerkers van Toegangsteams, UWV en Werk & Inkomen zijn bekend met de mogelijkheden op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Specifiek zorgen we voor een betere aansluiting tussen Wmo en Wlz door een betere koppeling tussen onafhankelijk cliëntondersteuners Wmo en Wlz.
  • Er komt een communicatieplan om de externe en interne bekendheid over cliëntondersteuning te vergroten.

Doorstart

Het koploperproject in de huidige vorm is afgerond, maar de versterking van cliëntondersteuning is nog steeds in volle gang. Gemeenten kunnen middels een SPUK-aanvraag (Specifieke Uitkering) aan de slag met de (door)ontwikkeling van cliëntondersteuning. Gemeente Tilburg heeft met behulp van deze specifieke uitkering een doorstart gemaakt en blijft daarmee actief werken aan het versterken en doorontwikkelen van cliëntondersteuning.

Contactgegevens

Maaike de Pijper: maaike.de.pijper@tilburg.nl

Ook interessant

In Tilburg heeft de onafhankelijke cliëntondersteuner een simpele naam: meedenker. Voor meneer en mevrouw Schröder kwam deze meedenker als geroepen. ‘Een luisterend oor is zo belangrijk. Onze meedenker nam de tijd, gaf relevante tips en tricks, ging mee naar gesprekken en heeft ons zelfs een keer op zaterdagavond ondersteuning geboden.’

Lees het interview