Profiel: Annelies Kooiman

Functie

Senior projectleider en onderzoeker

Team

Leren professionaliseren

Thema's

  • kracht van de professional
  • ontwikkelen vakmanschap
  • lerend werken
  • ontwikkelen leercultuur
  • competentiegericht werk
  • welzijn Nieuwe Stijl
  • wijkgericht werken
  • integraal Werken 
  • zelfregie

Ik heb meegewerkt aan: