Wat werkt bij toegang en uitvoering? Lerende praktijken gezocht

Willen jullie in je gemeente aan de slag met het verbeteren van de toegang tot het sociaal domein en meer integraal werken in de uitvoering en beleid? Lees dan verder.

In de afgelopen jaren is kennis en ervaring opgedaan over ‘wat werkt’ voor inwoners, professionals én gemeente en hoe je methodisch te werk gaat. Vanuit Movisie en het gezamenlijke programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) helpen we jullie graag door deze kennis met jullie te delen en samen te gaan toepassen. Dat doen we via lerende praktijken, leernetwerken en landelijke bijeenkomsten. Wil je meedoen als lerende praktijk of heb je vragen, laat het ons dan weten door te mailen naar Hilde van Xanten (h.vanxanten@movisie.nl) of Annelies Kooiman (a.kooiman@movisie.nl). 

Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning bij hun dagelijkse leven. Op steeds meer plekken in het land wordt gewerkt aan verbeteringen zodat inwoners tijdiger, samenhangender en passender worden geholpen. Aanpassingen van de huidige werkwijze worden des te urgenter door beleidsontwikkelingen als het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Hervormingsagenda Jeugd.

Wat werkt kennis

In de komende periode actualiseren wij de al bestaande kennis over wat nodig is en wat werkt voor inwoners en professionals en maken deze overzichtelijk. We gaan bij inwoners en professionals na hoe werkzame elementen goed zijn toe te passen en welke voorwaarden daarvoor nodig zijn. We beschrijven daarbij ook goede voorbeelden. Werkzame elementen zijn bijvoorbeeld: brede vraagverheldering, vaste contactpersoon, eigen regie en regiehulp, procesregie, mensgerichte basishouding en langduriger beschikken.

Lerende praktijken

In de loop van voorjaar 2024 en in 2025 gaan we graag samen met gemeenten en – wanneer als zij die hebben – hun sociale (wijk) teams aan de slag. In een lerende lokale praktijk willen we met jullie de al beschikbare kennis verder brengen tot praktisch toepasbare kennis. Vragen als ‘hoe doe je dat dan’ en ‘waarom is dit beter’ komen aan bod. Waar gewenst betrekken we inwoners / ervaringsdeskundigen en relevante maatschappelijke organisaties.

In de lerende praktijk focussen we dus op een aantal werkzame elementen en vragen die rijzen bij de toepassing, waarover dan geleerd wordt. Voorwaarde is dat een lerende praktijk ook daadwerkelijk aan de slag is, zodat plannen en kennis in de praktijk worden gebracht en de deelnemers gezamenlijk kunnen reflecteren en verbeteren. Wij hebben oog voor de (verander)processen en de moeite die dat in de praktijk vaak kost. Samen met jullie richten wij ons op gedragsverandering op alle niveaus.

Movisie/IWW brengt landelijke expertise en instrumenten in over verbetering van de toegang, zoals voor brede vraagverheldering, responsieve aanpak, integraal samenwerken, regie etc. afgestemd op de lokale praktijk.

De gemeente stelt haar praktijk open voor Movisie/IWW om kennis en ervaring te verzamelen over de leervragen, reflecteert, leert en verbetert al doende en deelt opgedane inzichten met en via Movisie/IWW. Niet alleen de gemeente werkt mee, ook betrokken organisaties en inwoners.  
Movisie/IWW ondersteunt door mee te denken, mee te begeleiden, advies te geven en kennis in te brengen, en Movisie/IWW ontsluit de opgedane kennis in de lerende praktijk voor andere praktijken.
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten en voor daadwerkelijke implementatie.   

Movisie/IWW en gemeente geven dus samen vorm en inhoud aan de lerende praktijk. 
Meedoen als lerende praktijk is kosteloos. We vragen wel een minimale ureninzet én betrokkenheid vanuit jullie gemeente in de vorm van iemand die het project trekt, daarbij moet je denken aan zo’n vier uur per week.

Verder lezen

Ben je nu al enthousiast geworden en wil je meteen aan de slag? Kijk dan hier: